Małgorzata Czarnecka

Artykuły

Regiony termicznej zimy w Polsce

Małgorzata Czarnecka, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 3, s. 377-389 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.3.2

Więcej informacji

Streszczenie Celem pracy było wydzielenie na obszarze Polski regionów o podobnej długości i zmienności okresu występowania ujemnej temperatury powietrza. Materiały źródłowe stanowiły średnie miesięczne oraz średnie dobowe wartości temperatury powietrza z 36 stacji IMGW-PIB z okresu od października do kwietnia, w latach od 1960/61 do 2014/15. Do wyznaczenia okresu z temperaturą powietrza poniżej 0°C i jego charakterystyki posłużono się dwiema metodami: tradycyjną, opartą na analizie średniej miesięcznej temperatury (Gumińskiego) oraz przy zastosowaniu temperatury średniej dobowej. Analizowano daty początku i końca, a także długość okresu z ujemną temperaturą. Zastosowana analiza skupień pozwoliła na wyodrębnienie trzech regionów: zachodniego, środkowego i wschodniego. Stwierdzono, że średnia miesięczna temperatura powietrza najlepiej odzwierciedla długość termicznej zimy w regionie środkowym. W regionach zachodnim i wschodnim do wyznaczania termicznej zimy należałoby stosować średnie dobowe wartości temperatury.

Słowa kluczowe: ujemna temperatura powietrza, początek, koniec i długość zimy, analiza skupień, trend

Małgorzata Czarnecka, West Pomeranian University of Technology Department of Meteorology and Climatology Papieża Pawła VI 3A, 71-459 Szczecin: Poland
Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, West Pomeranian University of Technology Department of Meteorology and Climatology Papieża Pawła VI 3A, 71-459 Szczecin: Poland

Cytowanie

APA: Czarnecka, M., & Nidzgorska-Lencewicz, J. (2017). Regiony termicznej zimy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 89(3), 377-389. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.3.2
MLA: Czarnecka, Małgorzata, and Nidzgorska-Lencewicz, Jadwiga. "Regiony termicznej zimy w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 3, 2017, pp. 377-389. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.3.2
Chicago: Czarnecka, Małgorzata, and Nidzgorska-Lencewicz, Jadwiga. "Regiony termicznej zimy w Polsce". Przegląd Geograficzny 89, no. 3 (2017): 377-389. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.3.2
Harvard: Czarnecka, M., & Nidzgorska-Lencewicz, J. 2017. "Regiony termicznej zimy w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 3, pp. 377-389. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.3.2