Grzegorz Micek

Articles

Skupienia przemysłu motoryzacyjnego w Polsce

Krzysztof Gwosdz, Grzegorz Micek

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, pp. 159-190 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.2

Further information

Keywords: klastry przemysłowe, przemysł motoryzacyjny, skupienia przemysłu, Polska

Krzysztof Gwosdz [krzysztof.gwosdz@uj.edu.pl], Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grzegorz Micek, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland