Marek Degórski

Articles

The legal dimension to the discipline of socio-economic geography and spatial management. Theoretical foundations and research issues

Maciej J. Nowak, Przemysław Śleszyński, Paweł Churski, Marek Degórski, Tomasz Komornicki, Iwona Sagan, Tadeusz Stryjakiewicz

Przegląd Geograficzny (2023) tom 95, zeszyt 4, pp. 343-367 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2023.4.1

Further information

Abstract

Celem artykułu jest określenie płaszczyzn problemowo-przedmiotowych dotyczących ujmowania perspektywy prawnej w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Dla potrzeb realizacji tego celu najpierw wskazano ogólne relacje występujące między naukami geograficznymi i prawnymi. Następnie wyodrębniono i przedstawiono kluczowe nurty teoretyczne, które ułatwiają doprecyzowanie roli wymiaru prawnego w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, akcentując i charakteryzując przede wszystkim podejście instytucjonalne i geografię prawną. Następnie wyodrębniono najbardziej istotne tematy, w których występuje związek między wymiarem prawnym a geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną. W kolejnym kroku wyodrębniono dwie grupy zagadnień: te, w których wymiar prawny jest już w literaturze dostrzegany oraz te, w których wymiar prawny nie jest zauważany lub występuje w znikomym stopniu. Do wszystkich wyodrębnionych ten sposób zagadnień dostosowano te gałęzie prawa, które w najszerszym zakresie są z nimi powiązane. Najczęściej powoływaną w tym kontekście gałęzią prawa okazało się prawo administracyjne. W ostatniej części artykułu podjęto próbę określenia kluczowych kierunków przyszłych badań i dyskusji naukowej.

Keywords: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, prawo, geografia prawna, podejście instytucjonalne, planowanie przestrzenne

Maciej J. Nowak [macnowak@zut.edu.pl]
Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Paweł Churski [chur@amu.edu.pl], Institute of Socio-Economic Geography and Space Economy, Adam Mickiewicz University, Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Tomasz Komornicki [t.komorn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Iwona Sagan [iwona.sagan@ug.edu.pl], Department of Economic Geography, Faculty of Oceanography and Geography University of Gdańsk Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk: Poland
Tadeusz Stryjakiewicz [tadek@amu.edu.pl], Adam Mickiewicz University. Poznań. Poland

Citation

APA: Nowak, M., Śleszyński, P., Churski, P., Degórski, M., Komornicki, T., Sagan, I., & Stryjakiewicz, T. (2023). Wymiar prawny w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne i zagadnienia badawcze. Przegląd Geograficzny, 95(4), 343-367. https://doi.org/10.7163/PrzG.2023.4.1
MLA: Nowak, Maciej J., et al. "Wymiar prawny w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne i zagadnienia badawcze". Przegląd Geograficzny, vol. 95, no. 4, 2023, pp. 343-367. https://doi.org/10.7163/PrzG.2023.4.1
Chicago: Nowak, Maciej J., Śleszyński, Przemysław, Churski, Paweł, Degórski, Marek, Komornicki, Tomasz, Sagan, Iwona, and Stryjakiewicz, Tadeusz. "Wymiar prawny w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne i zagadnienia badawcze". Przegląd Geograficzny 95, no. 4 (2023): 343-367. https://doi.org/10.7163/PrzG.2023.4.1
Harvard: Nowak, M., Śleszyński, P., Churski, P., Degórski, M., Komornicki, T., Sagan, I., & Stryjakiewicz, T. 2023. "Wymiar prawny w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne i zagadnienia badawcze". Przegląd Geograficzny, vol. 95, no. 4, pp. 343-367. https://doi.org/10.7163/PrzG.2023.4.1

Regional Conference of the International Geographical Union in Poland Cracow, 18-22 August, 2014

Marek Degórski

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, pp. 141-149 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.8

Further information

Abstract The aim of this report is to show the chronology of the works, that finally led to the organization of the Regional Conference of the International Geographical Union inPoland and to present short characteristic of the conference itself. After 80 years, international community of geographers met for the second time in our country. First time took place in Warsaw in 1934 during the IGU Congress, the second in Cracow last year during the Regional Conference. Last year’s scientifi c event was attended by about 1,400 participants from more than 60 countries from all over the world.

Keywords: Międzynarodowa Unia Geograficzna, Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej, Kraków

Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Citation

APA: Degórski, M. (2015). Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r.. Przegląd Geograficzny, 87(1), 141-149. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.8
MLA: Degórski, Marek. "Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r.". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, 2015, pp. 141-149. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.8
Chicago: Degórski, Marek. "Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r.". Przegląd Geograficzny 87, no. 1 (2015): 141-149. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.8
Harvard: Degórski, M. 2015. "Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r.". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, pp. 141-149. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.8

Polish geographers in the International Geographical Union

Marek Degórski

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, pp. 163-166 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.10

Further information

Abstract The report covers the work of Polish geographers on the Executive Committee of the International Geographical Union, from the beginning of its activity, that is from the year 1922. In the next part of the report presents the current share of Poles in the work of the Steering Committees of some Commissions of IGU.

Keywords: Międzynarodowa Unia Geograficzna, Komitet Wykonawczy, polscy geografowie

Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Citation

APA: Degórski, M. (2015). Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej. Przegląd Geograficzny, 87(1), 163-166. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.10
MLA: Degórski, Marek. "Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, 2015, pp. 163-166. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.10
Chicago: Degórski, Marek. "Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej". Przegląd Geograficzny 87, no. 1 (2015): 163-166. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.10
Harvard: Degórski, M. 2015. "Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, pp. 163-166. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.10

Contemporary directions of landscape study in the context of the implementation of the European Landscape Convention

Marek Degórski, Katarzyna Ostaszewska, Andrzej Richling, Jerzy Solon

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 3, pp. 295-316 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.3.1

Further information

Abstract The aim of the paper is to present and assess the research on landscape ongoing in Poland, and to indicatie possible uses of existing experience in the process by which the European Landscape Convention gains implementation. The authors discuss here basic definitions, and selected examples of research in the field of landscape geography carried out in Poland. They show that the achievements of Polish geographers and landscape ecologists in identifying, analysing and assessing landscapes represents the common scientific tradition of the central part of Europe, considered one of the most comprehensively pursued anywhere in the world. This achievement should therefore constitute the basis for work on a comprehensive methodology by which to identify, delimit and assign value to landscape units, for the purposes of implementation of the European Landscape Convention in Poland. The latter suggestion at this stage reflects the fact that relevant work first arose as long ago as in the 19th century, out of studies in nature and general geography based on field observations and comparative studies, there has never been substantial implementation into practice, nor any wider popularisation in Poland. It further reflects the fact that, notwithstanding the number of years that have passed since the last more wide-ranging regionalisation and typological studies, the theoretical and main methodological basis underpinning the work has retained its value. Clearly ongoing changes in research tools and methodologies necessitate fresh thought and new solutions, but this should not happen through any abandonment of existing bases. There are specialists in the wider field of landscape who trained for decades at Polish academic centers. Their curriculum includes mapping of the landscape, at a detailed and review level, with a view to potential being evaluated, current means of use documented, recommendations made as regards future use, and so on.The new formal and legal situation relating to the requirement that the European Landscape Convention be implemented denotes far-greater involvement of well-trained specialists, both theoreticians and practitioners (dealing with all aspects of the landscape), when it comes to conceptual work on the development of a comprehensive methodology whereby landscape units may be identified, delimited and assigned value. Infuture, they will be bound, not only to participate in, but also to manage, detailed work at the regional level, within landscape audits as recognised by law.

Keywords: krajobrazy, typologia, regionalizacja, waloryzacja, Europejska Konwencja Krajobrazowa

Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Andrzej Richling, Warsaw University
Jerzy Solon [j.solon@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Citation

APA: Degórski, M., Ostaszewska, K., Richling, A., & Solon, J. (2014). Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Przegląd Geograficzny, 86(3), 295-316. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.3.1
MLA: Degórski, Marek, et al. "Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 3, 2014, pp. 295-316. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.3.1
Chicago: Degórski, Marek, Ostaszewska, Katarzyna, Richling, Andrzej, and Solon, Jerzy. "Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej". Przegląd Geograficzny 86, no. 3 (2014): 295-316. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.3.1
Harvard: Degórski, M., Ostaszewska, K., Richling, A., & Solon, J. 2014. "Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 3, pp. 295-316. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.3.1

Differentiation of pine forests as an effect of geographical and habitat conditions from the Netherlands to Irkutsk (5°91’–104°8’ E)

Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Marek Degórski

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, pp. 5-46 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.1

Further information

Keywords: bory sosnowe, Europa, Rosja, zdjęcie fitosocjologiczne, cechy gleb, powiązania geograficzne

Ewa Roo-Zielińska [e.roo@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Jerzy Solon [j.solon@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Citation

APA: Roo-Zielińska, E., Solon, J., & Degórski, M. (2009). Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E). Przegląd Geograficzny, 81(1), 5-46. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.1
MLA: Roo-Zielińska, Ewa, et al. "Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E)". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 1, 2009, pp. 5-46. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.1
Chicago: Roo-Zielińska, Ewa, Solon, Jerzy, and Degórski, Marek. "Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E)". Przegląd Geograficzny 81, no. 1 (2009): 5-46. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.1
Harvard: Roo-Zielińska, E., Solon, J., & Degórski, M. 2009. "Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E)". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 1, pp. 5-46. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.1