Krzysztof Stereńczak

Articles

Use and protection of the Białowieża Forest during World War II in the light of selected historical, cartographic and archaeological sources

Anna Wilk, Mateusz Zawadzki, Rafał Zapłata, Artur Obidziński, Krzysztof Stereńczak

Przegląd Geograficzny (2021) tom 93, zeszyt 3, pp. 445-462 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.3.6

Further information

Abstract

Sposób użytkowania lasów Puszczy Białowieskiej podczas II wojny światowej pod okupacją radziecką (1939‑1941), a następnie niemiecką (1941‑1944) jest jednym ze słabiej rozpoznanych zagadnień w historii tego obszaru. Poniższy tekst przybliża zakres eksploatacji i ochrony Puszczy w tym okresie, bazując na nowo rozpoznanych zasobach dokumentacyjnych, teledetekcyjnych i archeologicznych. Ponadto prezentuje potencjał poznawczy tych źródeł oraz przydatność badań interdyscyplinarnych do poszerzenia i uszczegółowienia wiedzy na temat wpływu II wojny światowej na lasy Puszczy Białowieskiej.

Keywords: Puszcza Białowieska, ochrona przyrody, eksploatacja lasu, II wojna światowa, geografia historyczna

Anna Wilk [wilk.anna@poczta.umcs.lublin.pl], Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Mateusz Zawadzki [mateusz.zawadzki@poczta.umcs.lublin.pl], Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Rafał Zapłata [r.zaplata@uksw.edu.pl], Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Artur Obidziński [artur_obidzinski@sggw.edu.pl], Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Krzysztof Stereńczak [k.sterenczak@ibles.waw.pl], Instytut Badawczy Leśnictwa

Citation

APA: Wilk, A., Zawadzki, M., Zapłata, R., Obidziński, A., & Stereńczak, K. (2021). Użytkowanie i ochrona Puszczy Białowieskiej w okresie II wojny światowej w świetle wybranych źródeł historycznych, kartograficznych i archeologicznych. Przegląd Geograficzny, 93(3), 445-462. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.3.6
MLA: Wilk, Anna, et al. "Użytkowanie i ochrona Puszczy Białowieskiej w okresie II wojny światowej w świetle wybranych źródeł historycznych, kartograficznych i archeologicznych". Przegląd Geograficzny, vol. 93, no. 3, 2021, pp. 445-462. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.3.6
Chicago: Wilk, Anna, Zawadzki, Mateusz, Zapłata, Rafał, Obidziński, Artur, and Stereńczak, Krzysztof. "Użytkowanie i ochrona Puszczy Białowieskiej w okresie II wojny światowej w świetle wybranych źródeł historycznych, kartograficznych i archeologicznych". Przegląd Geograficzny 93, no. 3 (2021): 445-462. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.3.6
Harvard: Wilk, A., Zawadzki, M., Zapłata, R., Obidziński, A., & Stereńczak, K. 2021. "Użytkowanie i ochrona Puszczy Białowieskiej w okresie II wojny światowej w świetle wybranych źródeł historycznych, kartograficznych i archeologicznych". Przegląd Geograficzny, vol. 93, no. 3, pp. 445-462. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.3.6