Marcin Mazur

Articles

Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi

Jerzy Bański, Mariusz Kowalski, Marcin Mazur

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, pp. 483-506 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.3

Further information

Abstract: Celem opracowania jest diagnoza przestrzennego zróżnicowania zachowań wyborczych na wsi w Polsce oraz określenie dynamiki i kierunków zmian tych zachowań w okresie demokratyzacji życia publicznego i urynkowienia gospodarki. Wszystkie partie polityczne pogrupowano w cztery opcje: lewicową i prawicową oraz elitarystyczną i ludową. Dwie pierwsze tworzą oś podziału ideologicznego, pozostałe oś podziału społeczno-gospodarczego. W opracowaniu identyfikowane są też czynniki różnicujące regionalne preferencje wyborcze mieszkańców wsi. Badaniom poddano wyniki wyborów do parlamentu w okresie 1993–2007.

Keywords: wybory parlamentarne, obszary wiejskie, Polska

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Mariusz Kowalski [mar.kow@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland
Marcin Mazur [m.mazur@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland