Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1

Articles

Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacjifarm wiatrowych w skali regionalnej

Mariusz Kistowski

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, pp. 5-22 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.1

Further information

Keywords: farmy wiatrowe, energetyka wiatrowa, ocena uwarunkowań lokalizacyjnych, ocena oddziaływania na środowisko, ekofizjografia

Mariusz Kistowski, Institute of Geography University of Gdańsk Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk: Poland

Review

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 1 (2012), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, pp. 139-141 | Full text

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 1 (2012), Kronika

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, pp. 143-164 | Full text