Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3

Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej?

Agnieszka Latocha

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, pp. 373-396 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.3

Further information

Keywords: wyludnianie, obszary wiejskie, obszary górskie, zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura turystyczna, zmiany funkcjonalne, Sudety, Polska

Agnieszka Latocha [agnieszka.latocha@uwr.edu.pl], University of Wrocław Faculty of Earth Science and Environmental Management pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław: Poland

Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski

Mieczysław Banach, Halina Kaczmarek, Sebastian Tyszkowski

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, pp. 397-415 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.4

Further information

Keywords: osuwiska, ruchy masowe, monitoring, zbiornik włocławski, Dobrzyń nad Wisłą

Mieczysław Banach, Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences. Toruń. Poland
Halina Kaczmarek [halina@geopan.torun.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 87-100 Torun, Kopernika 19, Poland
Sebastian Tyszkowski [sebtys@wp.pl], nstitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Kopernika 19, 87-100 Toruń: Poland

Odkrycie Ziemi Franciszka Józefa

Jan Szupryczyński

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, pp. 463-475 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.8

Further information

Keywords: odkrycia geograficzne, Ziemia Franciszka Józefa, Juliusz Payer, Carl Weyprecht

Jan Szupryczyński [jan.szupryczynski@geopan.torun.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 87-100 Torun, Kopernika 19, Poland

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 3 (2013), Kronika

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 3, pp. 477-484 | Full text