Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1

Artykuły

Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E)

Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Marek Degórski

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, s. 5-46 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: bory sosnowe, Europa, Rosja, zdjęcie fitosocjologiczne, cechy gleb, powiązania geograficzne

Ewa Roo-Zielińska [e.roo@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Jerzy Solon [j.solon@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Roo-Zielińska, E., Solon, J., & Degórski, M. (2009). Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E). Przegląd Geograficzny, 81(1), 5-46. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.1
MLA: Roo-Zielińska, Ewa, et al. "Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E)". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 1, 2009, pp. 5-46. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.1
Chicago: Roo-Zielińska, Ewa, Solon, Jerzy, and Degórski, Marek. "Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E)". Przegląd Geograficzny 81, no. 1 (2009): 5-46. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.1
Harvard: Roo-Zielińska, E., Solon, J., & Degórski, M. 2009. "Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E)". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 1, pp. 5-46. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.1

Następstwa zaniku antropopresji na obszarach górskich – dyskusja zależności „proces a region” w ujęciu różnoskalowym

Jacek Wolski

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, s. 47-73 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: zanik antropopresji, obszary opuszczone przez ludność, analiza różnoskalowa, regiony górskie Polski i Europy

Jacek Wolski [j.wolski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Wolski, J. (2009). Następstwa zaniku antropopresji na obszarach górskich – dyskusja zależności „proces a region” w ujęciu różnoskalowym. Przegląd Geograficzny, 81(1), 47-73. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.2
MLA: Wolski, Jacek. "Następstwa zaniku antropopresji na obszarach górskich – dyskusja zależności „proces a region” w ujęciu różnoskalowym". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 1, 2009, pp. 47-73. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.2
Chicago: Wolski, Jacek. "Następstwa zaniku antropopresji na obszarach górskich – dyskusja zależności „proces a region” w ujęciu różnoskalowym". Przegląd Geograficzny 81, no. 1 (2009): 47-73. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.2
Harvard: Wolski, J. 2009. "Następstwa zaniku antropopresji na obszarach górskich – dyskusja zależności „proces a region” w ujęciu różnoskalowym". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 1, pp. 47-73. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.2

Problemy detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr

Bogdan Gądek, Stanisław Kędzia

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, s. 75-91 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.3

Więcej informacji

Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki zimowego monitoringu temperatury powierzchni gruntu w piętrze alpejskim Tatr, na stanowiskach, w których wcześniej udokumentowano istnienie lub brak wieloletniej zmarzliny. Świadczą one, że (1) konwencjonalna interpretacja wyników kartowania wieloletniej zmarzliny metodą BTS może być zawodna; (2) współczesna wieloletnia zmarzlina w piętrze alpejskim Tatr rozwija się zarówno pod cienką jak i pod grubą pokrywą śnieżną, a jej istnienie może być związane głównie z lokalną cyrkulacją zimnego powietrza nad powierzchnią terenu.

Słowa kluczowe: wieloletnia zmarzlina, temperatura powierzchni gruntu, BTS, Tatry

Bogdan Gądek [bogdan.gadek@us.edu.pl], Institute of Earth Sciences University of Silesia in Katowice ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec: Poland
Stanisław Kędzia [kedzia@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Św. Jana 22, 31-018 Kraków, Poland

Cytowanie

APA: Gądek, B., & Kędzia, S. (2009). Problemy detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr. Przegląd Geograficzny, 81(1), 75-91. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.3
MLA: Gądek, Bogdan, and Kędzia, Stanisław. "Problemy detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 1, 2009, pp. 75-91. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.3
Chicago: Gądek, Bogdan, and Kędzia, Stanisław. "Problemy detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr". Przegląd Geograficzny 81, no. 1 (2009): 75-91. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.3
Harvard: Gądek, B., & Kędzia, S. 2009. "Problemy detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 1, pp. 75-91. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.3

Zmiany pokrycia terenu na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie Małych Pienin

Dominik Kaim

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, s. 93-106 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.4

Więcej informacji

Streszczenie W artykule porównano kierunki zmian pokrycia terenu po polskiej i słowackiej stronie pasma Małych Pienin od lat 1930. do współczesności. Badania przeprowadzono na podstawie informacji pochodzących z mapy topograficznej, zdjęcia satelitarnego oraz modelu wysokości, przy użyciu systemów informacji geograficznej. Wykazano szybki wzrost powierzchni leśnych związany z ubytkiem powierzchni obszarów użytkowanych rolniczo. Kierunki zmian pokrycia terenu w badanym okresie były po obu stronach granicy podobne, zmiany dotyczyły jednak obszarów na różnej wysokości i o innym nachyleniu.

Słowa kluczowe: zmiany użytkowania ziemi i pokrycia terenu, obszary przygraniczne, Małe Pieniny, GIS, teledetekcja

Cytowanie

APA: Kaim, D. (2009). Zmiany pokrycia terenu na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie Małych Pienin. Przegląd Geograficzny, 81(1), 93-106. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.4
MLA: Kaim, Dominik. "Zmiany pokrycia terenu na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie Małych Pienin". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 1, 2009, pp. 93-106. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.4
Chicago: Kaim, Dominik. "Zmiany pokrycia terenu na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie Małych Pienin". Przegląd Geograficzny 81, no. 1 (2009): 93-106. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.4
Harvard: Kaim, D. 2009. "Zmiany pokrycia terenu na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie Małych Pienin". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 1, pp. 93-106. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.4

Opady frontowe na polskim wybrzeżu Bałtyku

Małgorzata Świątek

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, s. 107-119 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.5

Więcej informacji

Streszczenie Na podstawie dolnych map synoptycznych z lat 1998–2003 wykonano analizę opadów atmosferycznych w obrębie poszczególnych typów frontów atmosferycznych. Wysnuto następujące wnioski dotyczące obszaru polskiego wybrzeża Bałtyku: największe średnie sumy opadów formują się w obrębie frontów zokludowanych, aczkolwiek najwyższe maksymalne sumy opadów towarzyszą frontom chłodnym (pojedyncze bardzo wysokie sumy opadów zdarzają się również w półroczu ciepłym w jednorodnych masach powietrza); wpływ frontów chłodnych na opady jest większy w sezonie ciepłym niż w chłodnym, zaś oddziaływanie frontów ciepłych większe jest w sezonie chłodnym.

Słowa kluczowe: opady frontowe, polskie wybrzeże Bałtyku, testy t-studenta i chi kwadrat

Małgorzata Świątek [malgorzata.swiatek@usz.edu.pl], Institute of Marine and Environmental Sciences University of Szczecin, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin: Poland

Cytowanie

APA: Świątek, M. (2009). Opady frontowe na polskim wybrzeżu Bałtyku. Przegląd Geograficzny, 81(1), 107-119. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.5
MLA: Świątek, Małgorzata. "Opady frontowe na polskim wybrzeżu Bałtyku". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 1, 2009, pp. 107-119. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.5
Chicago: Świątek, Małgorzata. "Opady frontowe na polskim wybrzeżu Bałtyku". Przegląd Geograficzny 81, no. 1 (2009): 107-119. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.5
Harvard: Świątek, M. 2009. "Opady frontowe na polskim wybrzeżu Bałtyku". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 1, pp. 107-119. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.5

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 1 (2009), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, s. 121-124 | Pełny tekst