Marcin Stępniak

Articles

Estimation of the effects of investment pressure and the oversupply of building land in the suburban area of Warsaw as exemplified by the “Western Belt” communes

Przemysław Śleszyński, Marcin Stępniak, Damian Mazurek

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 2, pp. 209-240 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.2

Further information

Abstract The article presents a part of a study modified for publishing purposes, elaborated at the Institute of Geography and Spatial Organization of PAS for the Ministry of Infrastructure and Construction (Śleszyński et al. 2017). The topic was the analysis of spatial planning documents with particular emphasis on the problems of buildings’ dispersion, demographic absorption and location of buildings within areas covered and uncovered by local plans. The research covered 21 communes (gminas) located west of the Warsaw Agglomeration. On the basis of WFS services or directly from commune offices, digital vector data on the boundaries and structure of land use in studies of spatial development conditions and directions and local plans, as well as geographic coordinates and type of decisions on building conditions were collected. A strong oversupply of building plots has been detected, resulting in the dispersion of buildings and its mismatch, among others to the existing investment, including the basic services network.

Keywords: planowanie przestrzenne, zagospodarowanie przestrzenne, rozpraszanie zabudowy, chłonność demograficzna, strefa podmiejska, aglomeracja warszawska

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Marcin Stępniak [stepniak@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Damian Mazurek [d.mazurek@twarda.pan.pl]

Citation

APA: Śleszyński, P., Stępniak, M., & Mazurek, D. (2018). Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego. Przegląd Geograficzny, 90(2), 209-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.2
MLA: Śleszyński, Przemysław, et al. "Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 2, 2018, pp. 209-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.2
Chicago: Śleszyński, Przemysław, Stępniak, Marcin, and Mazurek, Damian. "Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego". Przegląd Geograficzny 90, no. 2 (2018): 209-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.2
Harvard: Śleszyński, P., Stępniak, M., & Mazurek, D. 2018. "Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 2, pp. 209-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.2

The application of the two-step floating catchment area method to studies of accessibility of healthcare services

Marcin Stępniak

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, pp. 199-218 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.3

Further information

Keywords: dostępność przestrzenna, usługi medyczne, Systemy Informacji Geograficznej, Mazowsze

Marcin Stępniak [stepniak@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Citation

APA: Stępniak, M. (2013). Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych. Przegląd Geograficzny, 85(2), 199-218. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.3
MLA: Stępniak, Marcin. "Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, 2013, pp. 199-218. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.3
Chicago: Stępniak, Marcin. "Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych". Przegląd Geograficzny 85, no. 2 (2013): 199-218. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.3
Harvard: Stępniak, M. 2013. "Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, pp. 199-218. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.3