Rajmund Skowron

Articles

Tendencje zmian zjawisk lodowych jezior Polski w latach 1951-2010

Adam Choiński, Mariusz Ptak, Rajmund Skowron

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 1, pp. 23-40 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.2

Further information

Keywords: jeziora, zlodzenie jezior, zjawiska lodowe, Polska

Adam Choiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Mariusz Ptak [ptakm@amu.edu.pl], Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej