Adam Choiński

Articles

Water level fluctuations in Polish lakes in the period 1956-2015

Adam Choiński, Jerzy Jańczak, Mariusz Ptak

Przegląd Geograficzny (2020) tom 92, zeszyt 1, pp. 41-54 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.1.3

Further information

Abstract

W pracy przedstawiono zmiany średnich rocznych poziomów wód 16. jezior w latach 1956-2015. Cechowały się one zróżnicowanymi amplitudami stanów wody, które wahały się od 26 cm (Jezioro Studzieniczne) do 132 cm (jezioro Roś). W analizowanym zbiorze odnotowano trzy sytuacje: wzrostu (pięć jezior), spadku (dwa jeziora) oraz braku wyraźnych tendencji zmian (dziewięć jezior) średnich rocznych stanów wody. Spośród jezior w których odnotowano istotnie statystycznie wzrost poziomu wody największe tempo miało miejsce w przypadku Jamna i wyniosło aż 6,3 cm·dek-1. Z kolei najszybciej obniżenie poziomu wody miało miejsce w przypadku Jeziora Ełckiego (3,6 cm·dek-1). Co ważne podkreślenia jeziora o różnym charakterze zmian poziomów wody, nie grupowały się w układzie regionalnym a różne kierunki zmian stanów wody, występowały nawet na jeziorach położonych w niewielkich odległościach od siebie. Zestawione dane potwierdzają wcześniejsze badania z zakresu fluktuacji poziomu wody w jeziorach (prowadzone w krótszych okresach), wskazując na kluczową rolę czynników lokalnych nad klimatycznymi.

Keywords: jeziora, stany wody, tendencje, antropopresja, Polska

Adam Choiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Jerzy Jańczak, Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii
Mariusz Ptak [ptakm@amu.edu.pl], Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Citation

APA: Choiński, A., Jańczak, J., & Ptak, M. (2020). Wahania poziomów wody jezior w Polsce w latach 1956-2015. Przegląd Geograficzny, 92(1), 41-54. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.1.3
MLA: Choiński, Adam, et al. "Wahania poziomów wody jezior w Polsce w latach 1956-2015". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 1, 2020, pp. 41-54. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.1.3
Chicago: Choiński, Adam, Jańczak, Jerzy, and Ptak, Mariusz. "Wahania poziomów wody jezior w Polsce w latach 1956-2015". Przegląd Geograficzny 92, no. 1 (2020): 41-54. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.1.3
Harvard: Choiński, A., Jańczak, J., & Ptak, M. 2020. "Wahania poziomów wody jezior w Polsce w latach 1956-2015". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 1, pp. 41-54. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.1.3

Trends to changes in ice phenomena in Polish lakes in the years 1951-2010

Adam Choiński, Mariusz Ptak, Rajmund Skowron

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 1, pp. 23-40 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.2

Further information

Keywords: jeziora, zlodzenie jezior, zjawiska lodowe, Polska

Adam Choiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Mariusz Ptak [ptakm@amu.edu.pl], Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Citation

APA: Choiński, A., Ptak, M., & Skowron, R. (2014). Tendencje zmian zjawisk lodowych jezior Polski w latach 1951-2010. Przegląd Geograficzny, 86(1), 23-40. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.2
MLA: Choiński, Adam, et al. "Tendencje zmian zjawisk lodowych jezior Polski w latach 1951-2010". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 1, 2014, pp. 23-40. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.2
Chicago: Choiński, Adam, Ptak, Mariusz, and Skowron, Rajmund. "Tendencje zmian zjawisk lodowych jezior Polski w latach 1951-2010". Przegląd Geograficzny 86, no. 1 (2014): 23-40. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.2
Harvard: Choiński, A., Ptak, M., & Skowron, R. 2014. "Tendencje zmian zjawisk lodowych jezior Polski w latach 1951-2010". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 1, pp. 23-40. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.2

Crenological features in the Odra Basin

Adam Choiński, Mariusz Ptak

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 3, pp. 365-372 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.3.3

Further information

Abstract An analysis of hydrographic maps at the scale 1:50 000 offered a basis for the inventorying of crenological features in the basin of the Odra (Oder). A total of 393 map sheets were produced to cover the whole area, with 159 of these including the studied features. The data obtained originate from fieldwork or mapping carried out in the years 1998–2005. In total, some 2611 objects were recorded, most of these being perennial springs (1309), followed by seaps (568), marshes (336), perennial springs fitted with intakes (129), groups of springs (111), ephemeral springs (87), mineral springs (66) and observed springs (5). On the basis of the outputs of individual objects the total discharge has been estimated at 1.645 cubic meters per second, or one comparable with the mean annual discharge of such rivers as the Lutynia, Mogilnica and Ołobok. Moreover, two maps have been compiled: to present the number of crenological features on respective sheets, and to illustrate the summed output on these sheets. From the poin of view of the number of features a clear difference between mountain areas and lowlands can be discerned, though this is smaller when output is taken account of. The most prolific springs reach outputs of c. 50 l per second, while only around a dozen exceed 20. The sum for the 10 most major springs accounts for as much as 23% of the total output calculated for all the studied crenological features. It should be noted that as many as 76% of all features are of very low output, i.e. less than 0.5 liters per second. The inventory of springs generated would seem to be of value, since it makes it possible to record future changes in the number and output of crenological objects over a large area.

Keywords: obiekty krenologiczne, dorzecze Odry, liczba i wydajność

Adam Choiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Mariusz Ptak [ptakm@amu.edu.pl], Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Citation

APA: Choiński, A., & Ptak, M. (2009). Obiekty krenologiczne dorzecza Odry. Przegląd Geograficzny, 81(3), 365-372. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.3.3
MLA: Choiński, Adam, and Ptak, Mariusz. "Obiekty krenologiczne dorzecza Odry". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 3, 2009, pp. 365-372. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.3.3
Chicago: Choiński, Adam, and Ptak, Mariusz. "Obiekty krenologiczne dorzecza Odry". Przegląd Geograficzny 81, no. 3 (2009): 365-372. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.3.3
Harvard: Choiński, A., & Ptak, M. 2009. "Obiekty krenologiczne dorzecza Odry". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 3, pp. 365-372. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.3.3