Wojciech Dobiński

Artykuły

Klasyfikacja lodu jako podstawa do określenia granic i powierzchni Antarktydy

Wojciech Dobiński

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 3, s. 339-351 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.3

Więcej informacji

Streszczenie W artykule przedstawiono nieścisłości związane z klasyfikacją lodu, których skutkiem są poważne trudności w jednoznacznym określeniu granic i powierzchni Antarktydy, a tym samym w traktowaniu Antarktydy jako kontynentu. Zmiana klasyfikacji lodu i przeniesienie go z hydrosfery do litosfery pozwoliłaby na ujednolicenie i uporządkowanie badań lodu we wszystkich subdyscyplinach z zakresu nauk o Ziemi.

Słowa kluczowe: Antarktyda, granice, lód, kontynenty

Cytowanie

APA: Dobiński, W. (2016). Klasyfikacja lodu jako podstawa do określenia granic i powierzchni Antarktydy. Przegląd Geograficzny, 88(3), 339-351. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.3
MLA: Dobiński, Wojciech. "Klasyfikacja lodu jako podstawa do określenia granic i powierzchni Antarktydy". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 3, 2016, pp. 339-351. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.3
Chicago: Dobiński, Wojciech. "Klasyfikacja lodu jako podstawa do określenia granic i powierzchni Antarktydy". Przegląd Geograficzny 88, no. 3 (2016): 339-351. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.3
Harvard: Dobiński, W. 2016. "Klasyfikacja lodu jako podstawa do określenia granic i powierzchni Antarktydy". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 3, pp. 339-351. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.3

Poszukiwanie wieloletniej zmarzliny i budowa geologiczna Babiej Góry w świetle wyników obrazowania elektrooporowego

Wojciech Dobiński, Michał Glazer, Barbara Bieta, Maciej J. Mendecki

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1, s. 31-51 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.2

Więcej informacji

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki prac nad hipotezą o występowaniu wieloletniej zmarzliny w okołoszczytowej okolicy Babiej Góry. W badanym obszarze wykonano trzy profile inwersyjnego obrazowania oporności, których maksymalna głębokość interpretacji sięga do około 90 m pod powierzchnię gruntu. Uzyskane wyniki nie potwierdzają jednoznacznie występowania permafrostu w badanym terenie, natomiast dobrze ukazują budowę geologiczną szczytowych partii Babiej Góry.

Słowa kluczowe: permafrost, Babia Góra, inwersyjne obrazowanie oporności

Cytowanie

APA: Dobiński, W., Glazer, M., Bieta, B., & Mendecki, M. (2016). Poszukiwanie wieloletniej zmarzliny i budowa geologiczna Babiej Góry w świetle wyników obrazowania elektrooporowego. Przegląd Geograficzny, 88(1), 31-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.2
MLA: Dobiński, Wojciech, et al. "Poszukiwanie wieloletniej zmarzliny i budowa geologiczna Babiej Góry w świetle wyników obrazowania elektrooporowego". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, 2016, pp. 31-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.2
Chicago: Dobiński, Wojciech, Glazer, Michał, Bieta, Barbara, and Mendecki, Maciej J.. "Poszukiwanie wieloletniej zmarzliny i budowa geologiczna Babiej Góry w świetle wyników obrazowania elektrooporowego". Przegląd Geograficzny 88, no. 1 (2016): 31-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.2
Harvard: Dobiński, W., Glazer, M., Bieta, B., & Mendecki, M. 2016. "Poszukiwanie wieloletniej zmarzliny i budowa geologiczna Babiej Góry w świetle wyników obrazowania elektrooporowego". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, pp. 31-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.2

Komentarz do artykułu S. Kędzi pt.: Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr*

Wojciech Dobiński

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 3, s. 555-558 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.3.9

Więcej informacji

Streszczenie W komentarzu przedstawiono krytyczne uwagi odnośnie do tekstu S. Kędzi. Główne zarzuty polegają na tym, że autor nie rozróżnia badań sezonowego przemarzania od badań permafrostu, utożsamia ujemną średnią roczną temperaturę gruntu z wieloletnią zmarzliną, a także sugeruje, że można dowieść jej obecności metodami innymi niż pomiar temperatury gruntu w ciągu co najmniej dwóch następujących po sobie lat oraz że permafrost może odpowiadać za ruch reliktowego lodowca gruzowego.

Słowa kluczowe: wieloletnia zmarzlina, sezonowe przemarzanie gruntu, Tatry

Cytowanie

APA: Dobiński, W. (2015). Komentarz do artykułu S. Kędzi pt.: Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr*. Przegląd Geograficzny, 87(3), 555-558. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.3.9
MLA: Dobiński, Wojciech. "Komentarz do artykułu S. Kędzi pt.: Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr*". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 3, 2015, pp. 555-558. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.3.9
Chicago: Dobiński, Wojciech. "Komentarz do artykułu S. Kędzi pt.: Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr*". Przegląd Geograficzny 87, no. 3 (2015): 555-558. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.3.9
Harvard: Dobiński, W. 2015. "Komentarz do artykułu S. Kędzi pt.: Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr*". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 3, pp. 555-558. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.3.9