Maciej J. Mendecki

Artykuły

Poszukiwanie wieloletniej zmarzliny i budowa geologiczna Babiej Góry w świetle wyników obrazowania elektrooporowego

Wojciech Dobiński, Michał Glazer, Barbara Bieta, Maciej J. Mendecki

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1, s. 31-51 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.2

Więcej informacji

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki prac nad hipotezą o występowaniu wieloletniej zmarzliny w okołoszczytowej okolicy Babiej Góry. W badanym obszarze wykonano trzy profile inwersyjnego obrazowania oporności, których maksymalna głębokość interpretacji sięga do około 90 m pod powierzchnię gruntu. Uzyskane wyniki nie potwierdzają jednoznacznie występowania permafrostu w badanym terenie, natomiast dobrze ukazują budowę geologiczną szczytowych partii Babiej Góry.

Słowa kluczowe: permafrost, Babia Góra, inwersyjne obrazowanie oporności

Cytowanie

APA: Dobiński, W., Glazer, M., Bieta, B., & Mendecki, M. (2016). Poszukiwanie wieloletniej zmarzliny i budowa geologiczna Babiej Góry w świetle wyników obrazowania elektrooporowego. Przegląd Geograficzny, 88(1), 31-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.2
MLA: Dobiński, Wojciech, et al. "Poszukiwanie wieloletniej zmarzliny i budowa geologiczna Babiej Góry w świetle wyników obrazowania elektrooporowego". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, 2016, pp. 31-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.2
Chicago: Dobiński, Wojciech, Glazer, Michał, Bieta, Barbara, and Mendecki, Maciej J.. "Poszukiwanie wieloletniej zmarzliny i budowa geologiczna Babiej Góry w świetle wyników obrazowania elektrooporowego". Przegląd Geograficzny 88, no. 1 (2016): 31-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.2
Harvard: Dobiński, W., Glazer, M., Bieta, B., & Mendecki, M. 2016. "Poszukiwanie wieloletniej zmarzliny i budowa geologiczna Babiej Góry w świetle wyników obrazowania elektrooporowego". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 1, pp. 31-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.2