Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1

Articles

Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej

Teresa Kozłowska-Szczęsna, Krzysztof Błażejczyk

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, pp. 5-48 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.1

Further information

Keywords: pogoda, klimat, biometeorologia człowieka, biometeorologia społeczna

Teresa Kozłowska-Szczęsna [klimat@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Krzysztof Błażejczyk [k.blaz@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland

UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka

Krzysztof Błażejczyk, Peter Broede, Dusan Fiala, George Havenith, Ingvar Holmer, Gerd Jendritzky, Bernhardt Kampmann

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, pp. 49-71 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.2

Further information

Keywords: wskaźniki bioklimatyczne, bilans cieplny ciała człowieka, obciążenia cieplne, UTCI

Krzysztof Błażejczyk [k.blaz@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland
Dusan Fiala, ErgonSim-Comfort Energy Efficiency Holderbuschweg 47, D-70563 Stuttgart: Germany
Gerd Jendritzky, University of Freiburg Chair of Meteorology and Climatology Werthmannstraße 10, 79085 Freiburg: Germany

Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego

Iwona Zwierzchowska, Małgorzata Stępniewska, Damian Łowicki

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, pp. 85-102 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.4

Further information

Keywords: analiza krajobrazu, Fragstats, Wielkopolska, regionalizacja krajobrazowa, tereny zieleni, gospodarka ściekowa

Damian Łowicki [damek@amu.edu.pl], Faculty of Geographical and Geological Sciences Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań: Poland

Review

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 1 (2010), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, pp. 115-122 | Full text

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 1 (2010), Kronika

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, pp. 123-135 | Full text