Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1

Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym polskich Karpat

Anna Bucała, Leszek Starkel

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, pp. 15-29 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.2

Further information

Keywords: użykowanie ziemi, środowisko przyrodnicze, człowiek a środowisko, Karpaty

Anna Bucała [abucala@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland
Leszek Starkel [starkel@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland

Leje źródłowe jako systemy morfodynamiczne w obszarach górskich

Dominika Wrońska-Wałach, Eliza Płaczkowska, Kazimierz Krzemień

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, pp. 31-51 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.3

Further information

Keywords: leje źródłowe, systemy morfodynamiczne, obszary górskie, Karpaty fliszowe

Kazimierz Krzemień, Uniwersytet Jagielloński,Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Nowa krzywa lichenometryczna dla polskiej części Karpat

Stanisław Kędzia

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, pp. 53-63 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.4

Further information

Keywords: porosty, datowania lichenometryczne, krzywe lichenometryczne, Tatry

Stanisław Kędzia [kedzia@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland

Pierwsza polska wyprawa polarna

Jan Szupryczyński

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, pp. 123-130 | Full text

Further information

Keywords: Arktyka, wyprawy polarne, polskie wyprawy polarne

Jan Szupryczyński [jan.szupryczynski@geopan.torun.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 87-100 Torun, Kopernika 19, Poland

Review

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 1 (2013), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, pp. 131-136 | Full text

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 1 (2013), Kronika

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, pp. 137-144 | Full text