Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4

Articles

Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część II -Air transport in the servicing of Polish tour operators – Part II

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, pp. 569-588 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.1

Further information

Keywords: przewoźnicy czarterowi, przewoźnicy niskokosztowi, deregulacja, liberalizacja, turystyka zorganizowana, touroperatorzy, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Gentryfikacja w polskim kontekście: krytyczny przegląd koncepcji wyjaśniających*

Magdalena Górczyńska

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, pp. 589-611 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.2

Further information

Keywords: gentryfikacja, rewitalizacja, reprywatyzacja, prywatyzacja, komercjalizacja przestrzeni, przemiany społeczne, miasta postsocjalistyczne, Polska

Magdalena Górczyńska [mgor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Geografia najlepiej ocenianych ośrodków akademickich

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, pp. 613-641 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.3

Further information

Keywords: najlepsze uniwersytety, ranking, geografia, ośrodki naukowe, badania, klasyfikacje uniwersytetów

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Geografia domen internetowych – wybrane aspekty

Krzysztof Janc

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, pp. 643-658 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.4

Further information

Keywords: geografia domen, serwisy www, ranking Alexa

Krzysztof Janc [krzysztof.janc@uwr.edu.pl], Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław: Poland

Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce

Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, pp. 683-703 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.6

Further information

Keywords: syndrom NIMBY, obszary wiejskie i małe miasta, Polska, kwerenda prasy, zróżnicowanie przestrzenne

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00‑818 Warsaw: Poland

Koncepcja „potęgi powietrznej” Aleksandra de Seversky’ego

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, pp. 705-722 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.7

Further information

Keywords: Alexander de Seversky, potęga powietrzna, Arktyka, geopolityka

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Review

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 4 (2015), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, pp. 723-730 | Full text

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 4 (2015), Kronika

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, pp. 731-741 | Full text