Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1

Artykuły

Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej

Teresa Kozłowska-Szczęsna, Krzysztof Błażejczyk

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, s. 5-48 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: pogoda, klimat, biometeorologia człowieka, biometeorologia społeczna

Teresa Kozłowska-Szczęsna [klimat@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Krzysztof Błażejczyk [k.blaz@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Kozłowska-Szczęsna, T., & Błażejczyk, K. (2010). Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej. Przegląd Geograficzny, 82(1), 5-48. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.1
MLA: Kozłowska-Szczęsna, Teresa, and Błażejczyk, Krzysztof. "Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 1, 2010, pp. 5-48. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.1
Chicago: Kozłowska-Szczęsna, Teresa, and Błażejczyk, Krzysztof. "Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej". Przegląd Geograficzny 82, no. 1 (2010): 5-48. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.1
Harvard: Kozłowska-Szczęsna, T., & Błażejczyk, K. 2010. "Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 1, pp. 5-48. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.1

UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka

Krzysztof Błażejczyk, Peter Broede, Dusan Fiala, George Havenith, Ingvar Holmer, Gerd Jendritzky, Bernhardt Kampmann

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, s. 49-71 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: wskaźniki bioklimatyczne, bilans cieplny ciała człowieka, obciążenia cieplne, UTCI

Krzysztof Błażejczyk [k.blaz@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Dusan Fiala, ErgonSim-Comfort Energy Efficiency Holderbuschweg 47, D-70563 Stuttgart: Germany
Gerd Jendritzky, University of Freiburg Chair of Meteorology and Climatology Werthmannstraße 10, 79085 Freiburg: Germany

Cytowanie

APA: Błażejczyk, K., Broede, P., Fiala, D., Havenith, G., Holmer, I., Jendritzky, G., & Kampmann, B. (2010). UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka. Przegląd Geograficzny, 82(1), 49-71. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.2
MLA: Błażejczyk, Krzysztof, et al. "UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 1, 2010, pp. 49-71. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.2
Chicago: Błażejczyk, Krzysztof, Broede, Peter, Fiala, Dusan, Havenith, George, Holmer, Ingvar, Jendritzky, Gerd, and Kampmann, Bernhardt. "UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka". Przegląd Geograficzny 82, no. 1 (2010): 49-71. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.2
Harvard: Błażejczyk, K., Broede, P., Fiala, D., Havenith, G., Holmer, I., Jendritzky, G., & Kampmann, B. 2010. "UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 1, pp. 49-71. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.2

Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku

Czesław Koźmiński, Bożena Michalska

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, s. 73-84 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: ciśnienie atmosferyczne, wybrzeże Bałtyku, międzydobowe zmiany ciśnienia, skala uciążliwości

Cytowanie

APA: Koźmiński, C., & Michalska, B. (2010). Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku. Przegląd Geograficzny, 82(1), 73-84. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.3
MLA: Koźmiński, Czesław, and Michalska, Bożena. "Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 1, 2010, pp. 73-84. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.3
Chicago: Koźmiński, Czesław, and Michalska, Bożena. "Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku". Przegląd Geograficzny 82, no. 1 (2010): 73-84. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.3
Harvard: Koźmiński, C., & Michalska, B. 2010. "Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 1, pp. 73-84. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.3

Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego

Iwona Zwierzchowska, Małgorzata Stępniewska, Damian Łowicki

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, s. 85-102 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: analiza krajobrazu, Fragstats, Wielkopolska, regionalizacja krajobrazowa, tereny zieleni, gospodarka ściekowa

Damian Łowicki [damek@amu.edu.pl], Faculty of Geographical and Geological Sciences Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań: Poland

Cytowanie

APA: Zwierzchowska, I., Stępniewska, M., & Łowicki, D. (2010). Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego. Przegląd Geograficzny, 82(1), 85-102. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.4
MLA: Zwierzchowska, Iwona, et al. "Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 1, 2010, pp. 85-102. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.4
Chicago: Zwierzchowska, Iwona, Stępniewska, Małgorzata, and Łowicki, Damian. "Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego". Przegląd Geograficzny 82, no. 1 (2010): 85-102. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.4
Harvard: Zwierzchowska, I., Stępniewska, M., & Łowicki, D. 2010. "Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 1, pp. 85-102. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.4

Możliwości zastosowania teorii funkcjonowania geoekosystemu do badań obszarów bezodpływowych

Maciej Major

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, s. 103-113 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: teoria funkcjonowania geoekosystemu, obszary bezodpływowe, zlewnie zagłębień bezodpływowych ewapotranspiracyjnych, zlewnie zagłębień bezodpływowych chłonnych

Maciej Major [maciej.major@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Poznań-Morasko”

Cytowanie

APA: Major, M. (2010). Możliwości zastosowania teorii funkcjonowania geoekosystemu do badań obszarów bezodpływowych. Przegląd Geograficzny, 82(1), 103-113. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.5
MLA: Major, Maciej. "Możliwości zastosowania teorii funkcjonowania geoekosystemu do badań obszarów bezodpływowych". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 1, 2010, pp. 103-113. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.5
Chicago: Major, Maciej. "Możliwości zastosowania teorii funkcjonowania geoekosystemu do badań obszarów bezodpływowych". Przegląd Geograficzny 82, no. 1 (2010): 103-113. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.5
Harvard: Major, M. 2010. "Możliwości zastosowania teorii funkcjonowania geoekosystemu do badań obszarów bezodpływowych". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 1, pp. 103-113. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.5

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 1 (2010), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, s. 115-122 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 1 (2010), Kronika

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 1, s. 123-135 | Pełny tekst