Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3

Artykuły

Współczesne trendy badań w bioklimatologii człowieka

Krzysztof Błażejczyk

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 357-360 | Pełny tekst

Więcej informacji

Słowa kluczowe: bioklmatologia człowieka, Polska

Krzysztof Błażejczyk [k.blaz@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland

Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania odczucia gorąca latem w Polsce według temperatury odczuwanej fizjologicznie (PST), 1951-2008

Małgorzata Owczarek

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 387-397 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: odczucie cieplne, temperatura odczuwana fizjologicznie (PST), cyrkulacja atmosferyczna, Polska

Małgorzata Owczarek [malgorzata.owczarek@ug.edu.pl], Faculty of Oceanography and Geography University of Gdańsk Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk: Poland

Wieloletnia zmienność sytuacji meteorotropowych w Krakowie

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 413-422 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: bioklimat, sytuacje meteorotropowe, Kraków

Dorota Matuszko [d.matuszko@iphils.uj.edu.pl], Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University Grodzka 64, 31-044 Kraków, Poland
Katarzyna Piotrowicz [k.piotrowicz@iphils.uj.edu.pl], Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University Grodzka 64, 31-044 Kraków, Poland

Warunki bioklimatyczne jako czynnik kształtujący potencjał rekreacyjny Sudetów

Bartłomiej Miszuk, Irena Otop, Małgorzata Owczarek

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 437-446 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: góry, potencjał rekreacyjny, warunki bioklimatyczne, Sudety

Bartłomiej Miszuk [bartlomiej.miszuk@imgw.pl], Institute of Meteorology and Water Management National Research Institute ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław: Poland
Małgorzata Owczarek [malgorzata.owczarek@ug.edu.pl], Faculty of Oceanography and Geography University of Gdańsk Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk: Poland

Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie (1981-1998)

Sylwester Wereski

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 447-456 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.8

Więcej informacji

Słowa kluczowe: bioklimat, warunki bioklimatyczne, turystyka wypoczynkowa, Solina

Sylwester Wereski, Maria Curie-Skłodowska University Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin: Poland

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 473-474 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012), Kronika

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 475-477 | Pełny tekst