Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3

Artykuły

Współczesne trendy badań w bioklimatologii człowieka

Krzysztof Błażejczyk

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 357-360 | Pełny tekst

Więcej informacji

Słowa kluczowe: bioklmatologia człowieka, Polska

Krzysztof Błażejczyk [k.blaz@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Błażejczyk, K. (2012). Współczesne trendy badań w bioklimatologii człowieka. Przegląd Geograficzny, 84(3), 357-360. https://doi.org/
MLA: Błażejczyk, Krzysztof. "Współczesne trendy badań w bioklimatologii człowieka". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, 2012, pp. 357-360. https://doi.org/
Chicago: Błażejczyk, Krzysztof. "Współczesne trendy badań w bioklimatologii człowieka". Przegląd Geograficzny 84, no. 3 (2012): 357-360. https://doi.org/
Harvard: Błażejczyk, K. 2012. "Współczesne trendy badań w bioklimatologii człowieka". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, pp. 357-360. https://doi.org/

Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce niekorzystne dla organizmu człowieka

Czesław Koźmiński, Bożena Michalska

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 361-374 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: ciśnienie atmosferyczne, bioklimatologia człowieka

Cytowanie

APA: Koźmiński, C., & Michalska, B. (2012). Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce niekorzystne dla organizmu człowieka. Przegląd Geograficzny, 84(3), 361-374. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.1
MLA: Koźmiński, Czesław, and Michalska, Bożena. "Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce niekorzystne dla organizmu człowieka". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, 2012, pp. 361-374. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.1
Chicago: Koźmiński, Czesław, and Michalska, Bożena. "Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce niekorzystne dla organizmu człowieka". Przegląd Geograficzny 84, no. 3 (2012): 361-374. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.1
Harvard: Koźmiński, C., & Michalska, B. 2012. "Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce niekorzystne dla organizmu człowieka". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, pp. 361-374. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.1

Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) na międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce

Czesław Koźmiński, Bożena Michalska

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 375-386 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Oscylacja Północnoatlantycka, ciśnienie atmosferyczne, Polska

Cytowanie

APA: Koźmiński, C., & Michalska, B. (2012). Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) na międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce. Przegląd Geograficzny, 84(3), 375-386. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.2
MLA: Koźmiński, Czesław, and Michalska, Bożena. "Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) na międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, 2012, pp. 375-386. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.2
Chicago: Koźmiński, Czesław, and Michalska, Bożena. "Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) na międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce". Przegląd Geograficzny 84, no. 3 (2012): 375-386. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.2
Harvard: Koźmiński, C., & Michalska, B. 2012. "Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) na międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, pp. 375-386. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.2

Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania odczucia gorąca latem w Polsce według temperatury odczuwanej fizjologicznie (PST), 1951-2008

Małgorzata Owczarek

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 387-397 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: odczucie cieplne, temperatura odczuwana fizjologicznie (PST), cyrkulacja atmosferyczna, Polska

Małgorzata Owczarek [malgorzata.owczarek@ug.edu.pl], Faculty of Oceanography and Geography University of Gdańsk Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk: Poland

Cytowanie

APA: Owczarek, M. (2012). Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania odczucia gorąca latem w Polsce według temperatury odczuwanej fizjologicznie (PST), 1951-2008. Przegląd Geograficzny, 84(3), 387-397. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.3
MLA: Owczarek, Małgorzata. "Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania odczucia gorąca latem w Polsce według temperatury odczuwanej fizjologicznie (PST), 1951-2008". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, 2012, pp. 387-397. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.3
Chicago: Owczarek, Małgorzata. "Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania odczucia gorąca latem w Polsce według temperatury odczuwanej fizjologicznie (PST), 1951-2008". Przegląd Geograficzny 84, no. 3 (2012): 387-397. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.3
Harvard: Owczarek, M. 2012. "Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania odczucia gorąca latem w Polsce według temperatury odczuwanej fizjologicznie (PST), 1951-2008". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, pp. 387-397. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.3

Stężenie promieniotwórcze radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznych

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 399-411 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: warunki meteorologiczne, radon, Łódź

Cytowanie

APA: , . (2012). Stężenie promieniotwórcze radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznych. Przegląd Geograficzny, 84(3), 399-411. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.4
MLA: , . "Stężenie promieniotwórcze radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznych". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, 2012, pp. 399-411. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.4
Chicago: , . "Stężenie promieniotwórcze radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznych". Przegląd Geograficzny 84, no. 3 (2012): 399-411. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.4
Harvard: , . 2012. "Stężenie promieniotwórcze radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznych". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, pp. 399-411. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.4

Wieloletnia zmienność sytuacji meteorotropowych w Krakowie

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 413-422 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: bioklimat, sytuacje meteorotropowe, Kraków

Dorota Matuszko [d.matuszko@uj.edu.pl], Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University Grodzka 64, 31-044 Kraków, Poland
Katarzyna Piotrowicz [k.piotrowicz@iphils.uj.edu.pl], Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University Grodzka 64, 31-044 Kraków, Poland

Cytowanie

APA: Matuszko, D., & Piotrowicz, K. (2012). Wieloletnia zmienność sytuacji meteorotropowych w Krakowie. Przegląd Geograficzny, 84(3), 413-422. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.5
MLA: Matuszko, Dorota, and Piotrowicz, Katarzyna. "Wieloletnia zmienność sytuacji meteorotropowych w Krakowie". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, 2012, pp. 413-422. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.5
Chicago: Matuszko, Dorota, and Piotrowicz, Katarzyna. "Wieloletnia zmienność sytuacji meteorotropowych w Krakowie". Przegląd Geograficzny 84, no. 3 (2012): 413-422. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.5
Harvard: Matuszko, D., & Piotrowicz, K. 2012. "Wieloletnia zmienność sytuacji meteorotropowych w Krakowie". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, pp. 413-422. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.5

Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen)

Katarzyna Szyga-Pluta, Marek Półrolniczak

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 423-435 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: bioklimat, ciśnienie atmosferyczne, cyrkulacja atmosferyczna Grosswetterlagen, Poznań

Cytowanie

APA: Szyga-Pluta, K., & Półrolniczak, M. (2012). Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen). Przegląd Geograficzny, 84(3), 423-435. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.6
MLA: Szyga-Pluta, Katarzyna, and Półrolniczak, Marek. "Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen)". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, 2012, pp. 423-435. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.6
Chicago: Szyga-Pluta, Katarzyna, and Półrolniczak, Marek. "Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen)". Przegląd Geograficzny 84, no. 3 (2012): 423-435. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.6
Harvard: Szyga-Pluta, K., & Półrolniczak, M. 2012. "Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen)". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, pp. 423-435. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.6

Warunki bioklimatyczne jako czynnik kształtujący potencjał rekreacyjny Sudetów

Bartłomiej Miszuk, Irena Otop, Małgorzata Owczarek

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 437-446 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: góry, potencjał rekreacyjny, warunki bioklimatyczne, Sudety

Bartłomiej Miszuk [bartlomiej.miszuk@imgw.pl], Institute of Meteorology and Water Management National Research Institute ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław: Poland
Małgorzata Owczarek [malgorzata.owczarek@ug.edu.pl], Faculty of Oceanography and Geography University of Gdańsk Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk: Poland

Cytowanie

APA: Miszuk, B., Otop, I., & Owczarek, M. (2012). Warunki bioklimatyczne jako czynnik kształtujący potencjał rekreacyjny Sudetów. Przegląd Geograficzny, 84(3), 437-446. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.7
MLA: Miszuk, Bartłomiej, et al. "Warunki bioklimatyczne jako czynnik kształtujący potencjał rekreacyjny Sudetów". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, 2012, pp. 437-446. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.7
Chicago: Miszuk, Bartłomiej, Otop, Irena, and Owczarek, Małgorzata. "Warunki bioklimatyczne jako czynnik kształtujący potencjał rekreacyjny Sudetów". Przegląd Geograficzny 84, no. 3 (2012): 437-446. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.7
Harvard: Miszuk, B., Otop, I., & Owczarek, M. 2012. "Warunki bioklimatyczne jako czynnik kształtujący potencjał rekreacyjny Sudetów". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, pp. 437-446. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.7

Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie (1981-1998)

Sylwester Wereski

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 447-456 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.8

Więcej informacji

Słowa kluczowe: bioklimat, warunki bioklimatyczne, turystyka wypoczynkowa, Solina

Sylwester Wereski, Maria Curie-Skłodowska University Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin: Poland

Cytowanie

APA: Wereski, S. (2012). Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie (1981-1998). Przegląd Geograficzny, 84(3), 447-456. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.8
MLA: Wereski, Sylwester. "Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie (1981-1998)". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, 2012, pp. 447-456. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.8
Chicago: Wereski, Sylwester. "Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie (1981-1998)". Przegląd Geograficzny 84, no. 3 (2012): 447-456. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.8
Harvard: Wereski, S. 2012. "Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie (1981-1998)". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, pp. 447-456. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.8

Warunki biometeorologiczne w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w okresie od 11 lipca do 31 sierpnia 2010 r

Andrzej Araźny

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 457-471 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.9

Więcej informacji

Słowa kluczowe: obszary polarne, Spitsbergen, warunki biometeorologiczne, bioklimat lokalny

Cytowanie

APA: Araźny, A. (2012). Warunki biometeorologiczne w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w okresie od 11 lipca do 31 sierpnia 2010 r.. Przegląd Geograficzny, 84(3), 457-471. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.9
MLA: Araźny, Andrzej. "Warunki biometeorologiczne w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w okresie od 11 lipca do 31 sierpnia 2010 r.". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, 2012, pp. 457-471. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.9
Chicago: Araźny, Andrzej. "Warunki biometeorologiczne w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w okresie od 11 lipca do 31 sierpnia 2010 r.". Przegląd Geograficzny 84, no. 3 (2012): 457-471. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.9
Harvard: Araźny, A. 2012. "Warunki biometeorologiczne w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w okresie od 11 lipca do 31 sierpnia 2010 r.". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 3, pp. 457-471. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.9

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 473-474 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012), Kronika

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, s. 475-477 | Pełny tekst