Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1

Artykuły

Rethinking sustainable development – a challenge for the post Rio+20 process

Pavel Nováček

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, s. 5-14 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, warunki życia ludności

Cytowanie

APA: Nováček, P. (2013). Rethinking sustainable development – a challenge for the post Rio+20 process. Przegląd Geograficzny, 85(1), 5-14. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.1
MLA: Nováček, Pavel. "Rethinking sustainable development – a challenge for the post Rio+20 process". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, 2013, pp. 5-14. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.1
Chicago: Nováček, Pavel. "Rethinking sustainable development – a challenge for the post Rio+20 process". Przegląd Geograficzny 85, no. 1 (2013): 5-14. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.1
Harvard: Nováček, P. 2013. "Rethinking sustainable development – a challenge for the post Rio+20 process". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, pp. 5-14. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.1

Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym polskich Karpat

Anna Bucała, Leszek Starkel

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, s. 15-29 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: użykowanie ziemi, środowisko przyrodnicze, człowiek a środowisko, Karpaty

Anna Bucała [abucala@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Św. Jana 22, 31-018 Kraków, Poland
Leszek Starkel [starkel@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Św. Jana 22, 31-018 Kraków, Poland

Cytowanie

APA: Bucała, A., & Starkel, L. (2013). Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym polskich Karpat. Przegląd Geograficzny, 85(1), 15-29. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.2
MLA: Bucała, Anna, and Starkel, Leszek. "Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym polskich Karpat". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, 2013, pp. 15-29. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.2
Chicago: Bucała, Anna, and Starkel, Leszek. "Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym polskich Karpat". Przegląd Geograficzny 85, no. 1 (2013): 15-29. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.2
Harvard: Bucała, A., & Starkel, L. 2013. "Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym polskich Karpat". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, pp. 15-29. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.2

Leje źródłowe jako systemy morfodynamiczne w obszarach górskich

Dominika Wrońska-Wałach, Eliza Płaczkowska, Kazimierz Krzemień

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, s. 31-51 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: leje źródłowe, systemy morfodynamiczne, obszary górskie, Karpaty fliszowe

Eliza Płaczkowska [eliza.placzkowska@zg.pan.krakow.pl]
Kazimierz Krzemień [kazimierz.krzemien@uj.edu.pl], Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University in Kraków Gronostajowa 7, 30-387 Kraków: Poland

Cytowanie

APA: Wrońska-Wałach, D., Płaczkowska, E., & Krzemień, K. (2013). Leje źródłowe jako systemy morfodynamiczne w obszarach górskich. Przegląd Geograficzny, 85(1), 31-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.3
MLA: Wrońska-Wałach, Dominika, et al. "Leje źródłowe jako systemy morfodynamiczne w obszarach górskich". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, 2013, pp. 31-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.3
Chicago: Wrońska-Wałach, Dominika, Płaczkowska, Eliza, and Krzemień, Kazimierz. "Leje źródłowe jako systemy morfodynamiczne w obszarach górskich". Przegląd Geograficzny 85, no. 1 (2013): 31-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.3
Harvard: Wrońska-Wałach, D., Płaczkowska, E., & Krzemień, K. 2013. "Leje źródłowe jako systemy morfodynamiczne w obszarach górskich". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, pp. 31-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.3

Nowa krzywa lichenometryczna dla polskiej części Karpat

Stanisław Kędzia

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, s. 53-63 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: porosty, datowania lichenometryczne, krzywe lichenometryczne, Tatry

Stanisław Kędzia [kedzia@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Św. Jana 22, 31-018 Kraków, Poland

Cytowanie

APA: Kędzia, S. (2013). Nowa krzywa lichenometryczna dla polskiej części Karpat. Przegląd Geograficzny, 85(1), 53-63. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.4
MLA: Kędzia, Stanisław. "Nowa krzywa lichenometryczna dla polskiej części Karpat". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, 2013, pp. 53-63. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.4
Chicago: Kędzia, Stanisław. "Nowa krzywa lichenometryczna dla polskiej części Karpat". Przegląd Geograficzny 85, no. 1 (2013): 53-63. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.4
Harvard: Kędzia, S. 2013. "Nowa krzywa lichenometryczna dla polskiej części Karpat". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, pp. 53-63. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.4

Właściwości odzieży zapewniającej komfort termiczny w trakcie wędrówki górskiej na przykładzie Drogi Królewskiej w Paśmie Łysogórskim Gór Świętokrzyskich

Krzysztof Jarzyna

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, s. 65-86 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: turystyka górska, warunki biometeorologiczne, odzież, Łysogóry, Góry Świętokrzyskie

Cytowanie

APA: Jarzyna, K. (2013). Właściwości odzieży zapewniającej komfort termiczny w trakcie wędrówki górskiej na przykładzie Drogi Królewskiej w Paśmie Łysogórskim Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geograficzny, 85(1), 65-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.5
MLA: Jarzyna, Krzysztof. "Właściwości odzieży zapewniającej komfort termiczny w trakcie wędrówki górskiej na przykładzie Drogi Królewskiej w Paśmie Łysogórskim Gór Świętokrzyskich". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, 2013, pp. 65-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.5
Chicago: Jarzyna, Krzysztof. "Właściwości odzieży zapewniającej komfort termiczny w trakcie wędrówki górskiej na przykładzie Drogi Królewskiej w Paśmie Łysogórskim Gór Świętokrzyskich". Przegląd Geograficzny 85, no. 1 (2013): 65-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.5
Harvard: Jarzyna, K. 2013. "Właściwości odzieży zapewniającej komfort termiczny w trakcie wędrówki górskiej na przykładzie Drogi Królewskiej w Paśmie Łysogórskim Gór Świętokrzyskich". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, pp. 65-86. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.5

Związek opadów atmosferycznych na polskim wybrzeżu Bałtyku z położeniem niżów barycznych nad Europą

Małgorzata Świątek

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, s. 87-102 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: opady atmosferyczne, niże atmosferyczne, Europa, wybrzeże Bałtyku

Małgorzata Świątek [malgorzata.swiatek@usz.edu.pl], Institute of Marine and Environmental Sciences University of Szczecin, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin: Poland

Cytowanie

APA: Świątek, M. (2013). Związek opadów atmosferycznych na polskim wybrzeżu Bałtyku z położeniem niżów barycznych nad Europą. Przegląd Geograficzny, 85(1), 87-102. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.6
MLA: Świątek, Małgorzata. "Związek opadów atmosferycznych na polskim wybrzeżu Bałtyku z położeniem niżów barycznych nad Europą". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, 2013, pp. 87-102. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.6
Chicago: Świątek, Małgorzata. "Związek opadów atmosferycznych na polskim wybrzeżu Bałtyku z położeniem niżów barycznych nad Europą". Przegląd Geograficzny 85, no. 1 (2013): 87-102. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.6
Harvard: Świątek, M. 2013. "Związek opadów atmosferycznych na polskim wybrzeżu Bałtyku z położeniem niżów barycznych nad Europą". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, pp. 87-102. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.6

Wykorzystywanie i rola map na lekcjach geografii w opinii nauczycieli

Arleta Stefaniak

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, s. 103-112 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: nauczanie geografii, mapy, kartografia szkolna

Cytowanie

APA: Stefaniak, A. (2013). Wykorzystywanie i rola map na lekcjach geografii w opinii nauczycieli. Przegląd Geograficzny, 85(1), 103-112. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.7
MLA: Stefaniak, Arleta. "Wykorzystywanie i rola map na lekcjach geografii w opinii nauczycieli". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, 2013, pp. 103-112. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.7
Chicago: Stefaniak, Arleta. "Wykorzystywanie i rola map na lekcjach geografii w opinii nauczycieli". Przegląd Geograficzny 85, no. 1 (2013): 103-112. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.7
Harvard: Stefaniak, A. 2013. "Wykorzystywanie i rola map na lekcjach geografii w opinii nauczycieli". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, pp. 103-112. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.7

Komisja Geograficzna Polskiej Akademii Umiejętności

Stefan Witold Alexandrowicz

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, s. 113-121 | Pełny tekst

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Komisja Geograficzna Polskiej Akademii Umiejętności, historia nauki

Cytowanie

APA: Alexandrowicz, S. (2013). Komisja Geograficzna Polskiej Akademii Umiejętności. Przegląd Geograficzny, 85(1), 113-121. https://doi.org/
MLA: Alexandrowicz, Stefan Witold. "Komisja Geograficzna Polskiej Akademii Umiejętności". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, 2013, pp. 113-121. https://doi.org/
Chicago: Alexandrowicz, Stefan Witold. "Komisja Geograficzna Polskiej Akademii Umiejętności". Przegląd Geograficzny 85, no. 1 (2013): 113-121. https://doi.org/
Harvard: Alexandrowicz, S. 2013. "Komisja Geograficzna Polskiej Akademii Umiejętności". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, pp. 113-121. https://doi.org/

Pierwsza polska wyprawa polarna

Jan Szupryczyński

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, s. 123-130 | Pełny tekst

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Arktyka, wyprawy polarne, polskie wyprawy polarne

Jan Szupryczyński [jan.szupryczynski@geopan.torun.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Kopernika 19, 87-100 Toruń, Poland

Cytowanie

APA: Szupryczyński, J. (2013). Pierwsza polska wyprawa polarna. Przegląd Geograficzny, 85(1), 123-130. https://doi.org/
MLA: Szupryczyński, Jan. "Pierwsza polska wyprawa polarna". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, 2013, pp. 123-130. https://doi.org/
Chicago: Szupryczyński, Jan. "Pierwsza polska wyprawa polarna". Przegląd Geograficzny 85, no. 1 (2013): 123-130. https://doi.org/
Harvard: Szupryczyński, J. 2013. "Pierwsza polska wyprawa polarna". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 1, pp. 123-130. https://doi.org/

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 1 (2013), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, s. 131-136 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 1 (2013), Kronika

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, s. 137-144 | Pełny tekst