Contact

str. Twarda 51/55
00-818 Warsaw, Poland
Phone +48 22-697-88-51
e-mail: przeglad.geograficzny@twarda.pan.pl