Kontakt

  • Kierownik Biblioteki i Wydawnictw; redaktor strony WWW CBGiOŚ; E-redaktor RCIN, dystrybucja wydawnictw Instytutu - pok. 329
    mgr Anna Mikielska, tel. (22) 697-88-29 
  • Sekretarz redakcji
    Tomasz Paczuski, tel. (22) 697-88-51
  • Skład
    mgr Tomasz Ryger, tel. (22) 697-89-92