Kontakt

 • Kierownik Biblioteki i Wydawnictw; redaktor strony WWW CBGiOŚ; E-redaktor RCIN - pok. 329
  mgr Dorota Gazicka-Wójtowicz, tel. (22) 697-88-29 
 • Sekretarz redakcji
  mgr Ewa Jankowska, tel. (22) 697-88-51
 • Skład komputerowy
  mgr Tomasz Ryger, tel. (22) 697-89-92
 • Dystrybucja wydawnictw Instytutu - pok. 19
  Elżbieta Pawlicka, tel. (22) 697-88-59