Zasady etyczne

Czasopismo kieruje się zasadami etycznymi opracowanymi na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE). Sposoby postępowania redakcji w różnych przypadkach nadużyć przedstawione są w dołączonym dokumencie.

Złożenie przez autora tekstu do Przeglądu Geograficznego oznacza, że nie jest on przewidziany do druku w innym wydawnictwie. Jako potwierdzenie prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia.

Zgodnie z przyjętymi zasadami etycznymi jako autorów należy wymienić tylko te osoby, które przyczyniły się do powstania artykułu. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z zasadami etycznymi redakcja zastrzega sobie prawo do ujawnienia takich działań. Nie do zaakceptowania jest przypisywanie sobie autorstwa cudzych tekstów, a także powoływanie się na nie i cytowanie ich fragmentów bez podawania źródeł. W razie wykrycia plagiatu informacja o tym może ukazać się na łamach czasopisma.

Każdy artykuł, który zostaje przyjęty do druku, sprawdzany jest programem antyplagiatowym (iThenticate). Wynikiem analizy antyplagiatowej jest dokładny raport zawierający informacje o zapożyczeniach wykrytych w badanym tekście.