Redakcja

Sekretariat Redakcji:

  • Tomasz Paczuski e-mail:  tel. (22) 697-88-51

Komitet Redakcyjny:

  • RAFAŁ WIŚNIEWSKI (Redaktor naczelny)
  • MARIA BEDNAREK-SZCZEPAŃSKA (Redaktor merytoryczny)
  • EDYTA REGULSKA (Redaktor merytoryczny)
  • ANDRZEJ AFFEK (Redaktor statystyczny)
  • MARCIN MAZUR (Redaktor kartograficzny)
  • MAŁGORZATA KIJOWSKA-STRUGAŁA
  • PIOTR ROSIK
  • IZABELA ZAWISKA

Rada Redakcyjna

  • ANTON BEZÁK, Prirodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
  • KRZYSZTOF BŁAŻEJCZYK, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa
  • ANDRZEJ BYTNEROWICZ, USDA Forest Service, Riverside, CA, USA
  • TERESA CZYŻ, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
  • MAREK DEGÓRSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa
  • KONRAD DRAMOWICZ, Centre of Geographic Sciences, NSCC, Lawrencetown, NS, Canada
  • JÁN FERANEC, Geograficky ustav, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava
  • DAGMAR HAASE, Geographisches Institut, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
  • ROBERT L. HODGART, Institute of Geography, University of Edinburgh, Edinburgh
  • EAMONN J. JUDGE, Faculty of Business and Law, Leeds Beckett University, Leeds
  • MARIUSZ KISTOWSKI, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  • JACEK KOZAK, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • PIOTR MIGOŃ, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  • JACEK PASŁAWSKI, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  • TADEUSZ SIWEK, Přirodovecká fakulta, Ostravska Univerzita, Ostrava
  • TADEUSZ STRYJAKIEWICZ, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
  • JAN SZUPRYCZYŃSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Toruń
  • PRZEMYSŁAW ŚLESZYŃSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa
  • ZBIGNIEW TAYLOR, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa

Byli redaktorzy naczelni:

  • Ludomir Sawicki (1919-1921)
  • Stanisław Lencewicz (1922-1938)
  • Eugeniusz Romer i Jerzy Loth (1939-1945)
  • Eugeniusz Romer (1946-1949)
  • Stanisław Leszczycki (1950-1979)
  • Jerzy Kostrowicki (1979-1993)
  • Jan Szupryczyński (1993-2001)
  • Zbigniew Taylor (2001-2018)