Redakcja

Sekretariat Redakcji:

 • Tomasz Paczuski e-mail:  tel. (22) 697-88-51

Komitet Redakcyjny:

 • RAFAŁ WIŚNIEWSKI (Redaktor naczelny)
 • MARIA BEDNAREK-SZCZEPAŃSKA (Redaktor merytoryczny)
 • EDYTA REGULSKA (Redaktor merytoryczny)
 • ANDRZEJ AFFEK (Redaktor statystyczny)
 • MARCIN MAZUR (Redaktor kartograficzny)
 • MAŁGORZATA KIJOWSKA-STRUGAŁA
 • PIOTR ROSIK
 • IZABELA ZAWISKA

Rada Redakcyjna

 • ANTON BEZÁK, Prirodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • KRZYSZTOF BŁAŻEJCZYK, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa
 • ANDRZEJ BYTNEROWICZ, USDA Forest Service, Riverside, CA, USA
 • TERESA CZYŻ, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • MAREK DEGÓRSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa
 • KONRAD DRAMOWICZ, Centre of Geographic Sciences, NSCC, Lawrencetown, NS, Canada
 • JÁN FERANEC, Geograficky ustav, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava
 • DAGMAR HAASE, Geographisches Institut, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
 • ROBERT L. HODGART, Institute of Geography, University of Edinburgh, Edinburgh
 • EAMONN J. JUDGE, Faculty of Business and Law, Leeds Beckett University, Leeds
 • MARIUSZ KISTOWSKI, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • JACEK KOZAK, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • PIOTR MIGOŃ, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • JACEK PASŁAWSKI, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • TADEUSZ SIWEK, Přirodovecká fakulta, Ostravska Univerzita, Ostrava
 • TADEUSZ STRYJAKIEWICZ, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • JAN SZUPRYCZYŃSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Toruń
 • PRZEMYSŁAW ŚLESZYŃSKI, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa
 • ZBIGNIEW TAYLOR, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa

Byli redaktorzy naczelni:

 • Ludomir Sawicki (1919-1921)
 • Stanisław Lencewicz (1922-1938)
 • Eugeniusz Romer i Jerzy Loth (1939-1945)
 • Eugeniusz Romer (1946-1949)
 • Stanisław Leszczycki (1950-1979)
 • Jerzy Kostrowicki (1979-1993)
 • Jan Szupryczyński (1993-2001)
 • Zbigniew Taylor (2001-2018)