Przegląd Geograficzny > Dla autorów > Procedura recenzyjna

Procedura recenzyjna

  1. Każdy artykuł kierowany jest do dwóch recenzentów. Redakcja współpracuje z recenzentami zagranicznymi; zatem Autor może otrzymać recenzję w języku angielskim.
  2. Redakcja zwraca się do wybranych recenzentów kierując się ich kompetencją w tematyce dotyczącej nadesłanego artykułu.
  3. Recenzenci nie są członkami redakcji Przeglądu Geograficznego. Raz na dwa lata publikowana jest lista współpracujących recenzentów.
  4. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości (double blind review). Oznacza to, że na żadnym etapie procedury recenzyjnej i przygotowania artykułu do druku zarówno recenzent jak i autor nie znają swoich personaliów.
  5. Każdy artykuł, który zostaje przyjęty do druku, sprawdzany jest programem antyplagiatowym (iThenticate). W przypadku wykrycia nadużycia zostaje wszczęte postępowanie zgodnie z procedurami COPE. Autor ponosi całkowitą odpowiedzialność za zwartość artykułu w odniesieniu do praw autorskich osób trzecich.
  6. Nadesłanie artykułu do publikacji w Przeglądzie Geograficznym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.