Przegląd Geograficzny > O czasopiśmie

O czasopiśmie

Przegląd Geograficzny to najdłużej ukazujące się (od 1919 r.) naukowe czasopismo geograficzne o ogólnopolskim zasięgu. W latach 1919–1953 było organem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a od 1954 r. wydawane jest przez Instytutu Geografii (i Przestrzennego Zagospodarowania) Polskiej Akademii Nauk. Redaktorami naczelnymi Przeglądu Geograficznego byli: Ludomir Sawicki (1919–1921), Stanisław Lencewicz (1922–1938), Eugeniusz Romer i Jerzy Loth (1939–1945), Eugeniusz Romer (1946–1949), Stanisław Leszczycki (1950–1979), Jerzy Kostrowicki (1979–1993), Jan Szupryczyński (1993–2001), Zbigniew Taylor (2001–2018).

Od 2001 r. czasopismo ukazuje się raz na kwartał. Tematycznie obejmuje zagadnienia zarówno z zakresu geografii fizycznej jak i społeczno-ekonomicznej. W Przeglądzie Geograficznym publikowane są oryginalne prace teoretyczne, metodologiczne i empiryczne z zakresu szeroko pojmowanej problematyki geograficznej i przestrzennego zagospodarowania kraju. Poruszana problematyka dobrze odzwierciedla główne nurty i ewolucję zachodzącą w geografii polskiej. Nie drukujemy natomiast wstępnych wyników badań, zwłaszcza jeśli nie są umieszczone na szerszym tle. Większość artykułów ukazuje się w języku polskim, jednak w przypadku zagranicznych autorów akceptujemy również artykuły w języku angielskim.

Przegląd Geograficzny ukazuje się w dwóch wersjach: papierowej (wersja pierwotna czasopisma) i elektronicznej. W wersji elektronicznej (umieszczonej w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych, RCiN) zamieszczane są tylko artykuły, bez tekstów tworzących dział Kronika.

Autorzy artykułów, recenzji, wspomnień, sprawozdań itp. nie otrzymują drukowanej wersji czasopisma. Wszystkie zeszyty Przeglądu Geograficznego dostępne są w Archiwum.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: SCOPUS, GeoRef, ProQuest – IBSS, Wordcat, Current Geographical Publications – Content, Europeana Collections. Przegląd Geograficzny zapewnia otwarty dostęp do wszystkich artykułów. Pełne teksty dostępne są bez okresu embarga.