Dystrybucja

Dział Wydawnictw prowadzi sprzedaż wysyłkową własnych wydawnictw za zaliczeniem pocztowym lub przelewem płatnym z góry. Zamówienia prosimy składać telefonicznie (22) 69 78 859 lub faksem (22) 697 89 99, a także za pośrednictwem poczty e-mail na adres wydawnictwa.igpz@twarda.pan.pl. Prosimy o podanie dokładnego adresu pocztowego, mailowego (do potwierdzenia zamówienia) oraz numeru NIP niezbędnego do wystawienia faktury. Opłata pocztowa w obrocie krajowym dla kontrahentów krajowych zależy od aktualnego cennika usług Poczty Polskiej.

Wpłaty za publikacje należy dokonywać na konto

BGK 60 1130 1017 0020 1467 8620 0003

Sprzedaż i prenumeratę prowadzą również sieci handlowe:

 • CHZ "ARS POLONA" S.A.
  ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa
  tel. (22) 509 86 41 - Geographia Polonica, Prace Geograficzne
  tel. (22) 509 86 65 - Przegląd Geograficzny
  www.arspolona.com.pl
 • GARMOND PRESS
  tel. (22) 837 30 08 (w. 122) - Geographia Polonica, Przegląd Geograficzny, Prace Geograficzne
  www.garmondpress.pl
 • RUCH S.A.
  tel. (22) 693 67 16 (Przegląd Geograficzny)
  tel. (22) 693 67 49 (Geographia Polonica)
  www.ruch.com.pl
 • KOLPORTER
  tel. (22) 355 05 65 (Przegląd Geograficzny)
  www.kolporter.com.pl
 • "LEXICON" Maciej Woliński
  ul. Dereniowa 2 lok. 96, 02-776 Warszawa
  tel./fax: +48 (22) 648 41 23 (Przegląd Geograficzny, Geographia Polonica)
  lexicon@lexicon.net.pl
  www.lexicon.net.pl