Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2

Articles

Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, pp. 151-172 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.1

Further information

Keywords: transport drogowy, transformacja systemowa, prywatyzacja, deregulacja transportu, przewoźnicy drogowi, geografia przedsiębiorstw, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, pp. 173-197 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2

Further information

Keywords: miasta, zasięgi oddziaływania, obszary funkcjonalne, strefy podmiejskie, suburbanizacja, miasta wojewódzkie, Polska

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych

Marcin Stępniak

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, pp. 199-218 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.3

Further information

Keywords: dostępność przestrzenna, usługi medyczne, Systemy Informacji Geograficznej, Mazowsze

Marcin Stępniak [stepniak@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00‑818 Warsaw: Poland

Wykorzystanie geograficzne ważonej regresji do analizy czynników kształtujących zapotrzebowanie na świadczenia przedszpitalnego ratownictwa medycznego

Wojciech Kisiała

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, pp. 219-242 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.4

Further information

Keywords: ochrona zdrowia, ratownictwo medyczne, Polska

Wojciech Kisiała [wojciech.kisiala@ue.poznan.pl], Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan

Dorota Mantey

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, pp. 271-289 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.6

Further information

Keywords: suburbanizacja, migracje, strefy podmiejskie, preferencje mieszkaniowe, Warszawa, Piaseczno

Dorota Mantey [d.mantey@uw.edu.pl], Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, pp. 291-307 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.7

Further information

Keywords: geografia, rozwój nauki, Polska

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Review

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 2 (2013), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, pp. 309-314 | Full text

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 2 (2013), Kronika

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, pp. 315-318 | Full text