Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 1

Tendencje zmian zjawisk lodowych jezior Polski w latach 1951-2010

Adam Choiński, Mariusz Ptak, Rajmund Skowron

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 1, pp. 23-40 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.2

Further information

Keywords: jeziora, zlodzenie jezior, zjawiska lodowe, Polska

Adam Choiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Mariusz Ptak [ptakm@amu.edu.pl], Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania fal upałów w Poznaniu

Arkadiusz Marek Tomczyk

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 1, pp. 41-52 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.3

Further information

Keywords: fale upałów, cyrkulacja atmosferyczna, sytuacja synoptyczna, Poznań

Arkadiusz Marek Tomczyk, Adam Mickiewicz University Institute of Physical Geography and Environmental Planning Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań: Poland

Oddziaływanie dzikich zwierząt kopytnych na lasy pogranicza mazursko-kurpiowskiego na przełomie XX i XXI wieku

Bożenna Grabińska

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 1, pp. 95-114 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.6

Further information

Keywords: ssaki kopytne, lasy, Mazury, Kurpie (region)

Bożenna Grabińska [b.grab@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

80 lat minęło …XIV Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej w Warszawie, 23-31.08.1934

Antoni Jackowski, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 1, pp. 115-130 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.1.7

Further information

Keywords: historia geografii, Miedzynarodowa Unia Geograficzna, Międzynarodowy Kongres Geograficzny w Warszawie

Antoni Jackowski, Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University Gronostajowa 7, 31-007 Krakow: Poland
Elżbieta Bilska-Wodecka, Jagiellonian University Institute of Geography and Spatial Management ul. Gronostajowa 7, 30–387 Krakow: Poland
Izabela Sołjan, Jagiellonian University Institute of Geography and Spatial Management ul. Gronostajowa 7, 30–387 Krakow: Poland

Review

U. Myga-Piątek – Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne,Uniwersytet Śląski, Katowice 2012

Florian Plit

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 1, pp. 131-132 | Full text

Further information

Keywords: krajobrazy kulturowe, recenzje

Florian Plit, Université de Varsovie

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 1 (2014), Kronika

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 1, pp. 133-136 | Full text