Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2

Artykuły

Anglo-amerykańska dominacja w geografii: główne wątki dyskusji prowadzonej w ramach geografii krytycznej

Artur Bajerski

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 143-158 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia anglo-amerykańska, czasopisma geograficzne, geografia krytyczna, język angielski, język publikacji

Artur Bajerski [bajerski@amu.edu.pl], Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management Adam Mickiewicz University, Dzięgielowa 27, 61‑680 Poznań: Poland

Spatial agglomerations in the Polish automotive industry

Krzysztof Gwosdz, Grzegorz Micek

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 159-190 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: klastry przemysłowe, przemysł motoryzacyjny, skupienia przemysłu, Polska

Grzegorz Micek, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland

Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 191-220 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: transformacja systemowa, żegluga śródlądowa, Odratrans, żegluga przybrzeżna, prywatyzacja, komunalizacja, geografia przedsiębiorstw, przekształcenia organizacyjne, przekształcenia własnościowe, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 221-240 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geopolityka, geostrategia, Aleksander Dugin, Rosja

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Charakterystyka zasobów mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej

Beata Namyślak, Dominik Sikorski

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 241-255 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: zasoby mieszkaniowe, aglomeracja wrocławska, aglomeracje miejskie, mieszkania, Wrocław

Beata Namyślak [beata.namyslak@uwr.edu.pl], University of Wrocław pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław: Poland
Dominik Sikorski, Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław: Poland

Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004-2007

Roman Matykowski, Alicja Dominik

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 257-279 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: emigracja zarobkowa, Irlandia, model różnicy potencjałów

Roman Matykowski, Adam Mickiewicz University Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań: Poland

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 2 (2010), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 281-299 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 2 (2010), Kronika

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 301-313 | Pełny tekst