Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2

Artykuły

Anglo-amerykańska dominacja w geografii: główne wątki dyskusji prowadzonej w ramach geografii krytycznej

Artur Bajerski

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 143-158 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia anglo-amerykańska, czasopisma geograficzne, geografia krytyczna, język angielski, język publikacji

Artur Bajerski [bajerski@amu.edu.pl], Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management Adam Mickiewicz University, Dzięgielowa 27, 61‑680 Poznań: Poland

Cytowanie

APA: Bajerski, A. (2010). Anglo-amerykańska dominacja w geografii: główne wątki dyskusji prowadzonej w ramach geografii krytycznej. Przegląd Geograficzny, 82(2), 143-158. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.1
MLA: Bajerski, Artur. "Anglo-amerykańska dominacja w geografii: główne wątki dyskusji prowadzonej w ramach geografii krytycznej". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, 2010, pp. 143-158. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.1
Chicago: Bajerski, Artur. "Anglo-amerykańska dominacja w geografii: główne wątki dyskusji prowadzonej w ramach geografii krytycznej". Przegląd Geograficzny 82, no. 2 (2010): 143-158. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.1
Harvard: Bajerski, A. 2010. "Anglo-amerykańska dominacja w geografii: główne wątki dyskusji prowadzonej w ramach geografii krytycznej". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, pp. 143-158. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.1

Spatial agglomerations in the Polish automotive industry

Krzysztof Gwosdz, Grzegorz Micek

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 159-190 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: klastry przemysłowe, przemysł motoryzacyjny, skupienia przemysłu, Polska

Krzysztof Gwosdz [krzysztof.gwosdz@uj.edu.pl], Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grzegorz Micek, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland

Cytowanie

APA: Gwosdz, K., & Micek, G. (2010). Spatial agglomerations in the Polish automotive industry. Przegląd Geograficzny, 82(2), 159-190. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.2
MLA: Gwosdz, Krzysztof, and Micek, Grzegorz. "Spatial agglomerations in the Polish automotive industry". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, 2010, pp. 159-190. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.2
Chicago: Gwosdz, Krzysztof, and Micek, Grzegorz. "Spatial agglomerations in the Polish automotive industry". Przegląd Geograficzny 82, no. 2 (2010): 159-190. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.2
Harvard: Gwosdz, K., & Micek, G. 2010. "Spatial agglomerations in the Polish automotive industry". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, pp. 159-190. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.2

Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 191-220 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: transformacja systemowa, żegluga śródlądowa, Odratrans, żegluga przybrzeżna, prywatyzacja, komunalizacja, geografia przedsiębiorstw, przekształcenia organizacyjne, przekształcenia własnościowe, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2010). Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r.. Przegląd Geograficzny, 82(2), 191-220. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.3
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r.". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, 2010, pp. 191-220. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.3
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r.". Przegląd Geograficzny 82, no. 2 (2010): 191-220. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.3
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2010. "Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r.". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, pp. 191-220. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.3

Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 221-240 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geopolityka, geostrategia, Aleksander Dugin, Rosja

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2010). Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina. Przegląd Geograficzny, 82(2), 221-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.4
MLA: Eberhardt, Piotr. "Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, 2010, pp. 221-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.4
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina". Przegląd Geograficzny 82, no. 2 (2010): 221-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.4
Harvard: Eberhardt, P. 2010. "Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, pp. 221-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.4

Charakterystyka zasobów mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej

Beata Namyślak, Dominik Sikorski

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 241-255 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: zasoby mieszkaniowe, aglomeracja wrocławska, aglomeracje miejskie, mieszkania, Wrocław

Beata Namyślak [beata.namyslak@uwr.edu.pl], Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Dominik Sikorski, Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław: Poland

Cytowanie

APA: Namyślak, B., & Sikorski, D. (2010). Charakterystyka zasobów mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej. Przegląd Geograficzny, 82(2), 241-255. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.5
MLA: Namyślak, Beata, and Sikorski, Dominik. "Charakterystyka zasobów mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, 2010, pp. 241-255. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.5
Chicago: Namyślak, Beata, and Sikorski, Dominik. "Charakterystyka zasobów mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej". Przegląd Geograficzny 82, no. 2 (2010): 241-255. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.5
Harvard: Namyślak, B., & Sikorski, D. 2010. "Charakterystyka zasobów mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, pp. 241-255. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.5

Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004-2007

Roman Matykowski, Alicja Dominik

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 257-279 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: emigracja zarobkowa, Irlandia, model różnicy potencjałów

Roman Matykowski, Adam Mickiewicz University Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań: Poland

Cytowanie

APA: Matykowski, R., & Dominik, A. (2010). Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004-2007. Przegląd Geograficzny, 82(2), 257-279. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.6
MLA: Matykowski, Roman, and Dominik, Alicja. "Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004-2007". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, 2010, pp. 257-279. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.6
Chicago: Matykowski, Roman, and Dominik, Alicja. "Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004-2007". Przegląd Geograficzny 82, no. 2 (2010): 257-279. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.6
Harvard: Matykowski, R., & Dominik, A. 2010. "Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004-2007". Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, pp. 257-279. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.6

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 2 (2010), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 281-299 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 2 (2010), Kronika

Przegląd Geograficzny (2010) tom 82, zeszyt 2, s. 301-313 | Pełny tekst