Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1

Artykuły

Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacjifarm wiatrowych w skali regionalnej

Mariusz Kistowski

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 5-22 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: farmy wiatrowe, energetyka wiatrowa, ocena uwarunkowań lokalizacyjnych, ocena oddziaływania na środowisko, ekofizjografia

Mariusz Kistowski [mariusz.kistowski@ug.edu.pl], Faculty of Oceanography and Geography University of Gdańsk Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk: Poland

Zniszczenia w lasach sudeckich pod wpływem orkanu Cyryl(18–19.01.2007 r.) – implikacje historyczne i regionalne

Łukasz Pawlik

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 53-75 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: orkan Cyryl, zniszczenia lasów, Sudety

Łukasz Pawlik [lukasz.pawlik@us.edu.pl], Faculty of Natural Sciences, Institute of Earth Sciences University of Silesia Będzińska 60, 42-200 Sosnowiec: Poland

Charakterystyka zasilania roztopowego w dorzeczu Warty na obszarzeNiziny Wielkopolskiej jako głównej składowej fal wezbraniowych

Maciej Major

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 105-121 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: zasilanie roztopowe, fale wezbraniowe, pokrywa śnieżna, dorzecze Warty, Nizina Wielkopolska

Maciej Major [maciej.major@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geoekologii i Geoinformacji

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 1 (2012), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 139-141 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 1 (2012), Kronika

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 143-164 | Pełny tekst