Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1

Artykuły

Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacjifarm wiatrowych w skali regionalnej

Mariusz Kistowski

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 5-22 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: farmy wiatrowe, energetyka wiatrowa, ocena uwarunkowań lokalizacyjnych, ocena oddziaływania na środowisko, ekofizjografia

Mariusz Kistowski [mariusz.kistowski@ug.edu.pl], Faculty of Oceanography and Geography University of Gdańsk Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk: Poland

Cytowanie

APA: Kistowski, M. (2012). Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacjifarm wiatrowych w skali regionalnej. Przegląd Geograficzny, 84(1), 5-22. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.1
MLA: Kistowski, Mariusz. "Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacjifarm wiatrowych w skali regionalnej". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, 2012, pp. 5-22. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.1
Chicago: Kistowski, Mariusz. "Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacjifarm wiatrowych w skali regionalnej". Przegląd Geograficzny 84, no. 1 (2012): 5-22. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.1
Harvard: Kistowski, M. 2012. "Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacjifarm wiatrowych w skali regionalnej". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, pp. 5-22. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.1

Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowychw ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznychgatunków roślin muraw ciepłolubnych z klasy Festuco-Brometea

Ewa Roo-Zielińska

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 23-51 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: ekologiczne skale liczb wskaźnikowych, murawy ciepłolubne, charakterystyczne gatunki roślin, środowisko fizycznogeograficzne, cechy klimatyczne, właściwości gleb

Ewa Roo-Zielińska [e.roo@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Roo-Zielińska, E. (2012). Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowychw ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznychgatunków roślin muraw ciepłolubnych z klasy Festuco-Brometea. Przegląd Geograficzny, 84(1), 23-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.2
MLA: Roo-Zielińska, Ewa. "Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowychw ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznychgatunków roślin muraw ciepłolubnych z klasy Festuco-Brometea". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, 2012, pp. 23-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.2
Chicago: Roo-Zielińska, Ewa. "Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowychw ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznychgatunków roślin muraw ciepłolubnych z klasy Festuco-Brometea". Przegląd Geograficzny 84, no. 1 (2012): 23-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.2
Harvard: Roo-Zielińska, E. 2012. "Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowychw ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznychgatunków roślin muraw ciepłolubnych z klasy Festuco-Brometea". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, pp. 23-51. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.2

Zniszczenia w lasach sudeckich pod wpływem orkanu Cyryl(18–19.01.2007 r.) – implikacje historyczne i regionalne

Łukasz Pawlik

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 53-75 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: orkan Cyryl, zniszczenia lasów, Sudety

Łukasz Pawlik [lukasz.pawlik@us.edu.pl], Faculty of Natural Sciences, Institute of Earth Sciences University of Silesia Będzińska 60, 42-200 Sosnowiec: Poland

Cytowanie

APA: Pawlik, . (2012). Zniszczenia w lasach sudeckich pod wpływem orkanu Cyryl(18–19.01.2007 r.) – implikacje historyczne i regionalne. Przegląd Geograficzny, 84(1), 53-75. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.3
MLA: Pawlik, Łukasz. "Zniszczenia w lasach sudeckich pod wpływem orkanu Cyryl(18–19.01.2007 r.) – implikacje historyczne i regionalne". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, 2012, pp. 53-75. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.3
Chicago: Pawlik, Łukasz. "Zniszczenia w lasach sudeckich pod wpływem orkanu Cyryl(18–19.01.2007 r.) – implikacje historyczne i regionalne". Przegląd Geograficzny 84, no. 1 (2012): 53-75. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.3
Harvard: Pawlik, . 2012. "Zniszczenia w lasach sudeckich pod wpływem orkanu Cyryl(18–19.01.2007 r.) – implikacje historyczne i regionalne". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, pp. 53-75. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.3

Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód powierzchniowychw miastach Polski w świetle statystyk GUS za lata 1990–2009

Jan Wójcik

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 77-92 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: ścieki przemysłowe, ścieki komunalne, miasta, Polska

Cytowanie

APA: Wójcik, J. (2012). Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód powierzchniowychw miastach Polski w świetle statystyk GUS za lata 1990–2009. Przegląd Geograficzny, 84(1), 77-92. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.4
MLA: Wójcik, Jan. "Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód powierzchniowychw miastach Polski w świetle statystyk GUS za lata 1990–2009". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, 2012, pp. 77-92. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.4
Chicago: Wójcik, Jan. "Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód powierzchniowychw miastach Polski w świetle statystyk GUS za lata 1990–2009". Przegląd Geograficzny 84, no. 1 (2012): 77-92. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.4
Harvard: Wójcik, J. 2012. "Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód powierzchniowychw miastach Polski w świetle statystyk GUS za lata 1990–2009". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, pp. 77-92. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.4

Początek i koniec oraz długość okresów z usłonecznieniem rzeczywistym >

Czesław Koźmiński

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 93-104 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: usłonecznienie, Polska

Cytowanie

APA: Koźmiński, C. (2012). Początek i koniec oraz długość okresów z usłonecznieniem rzeczywistym >. Przegląd Geograficzny, 84(1), 93-104. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.5
MLA: Koźmiński, Czesław. "Początek i koniec oraz długość okresów z usłonecznieniem rzeczywistym >". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, 2012, pp. 93-104. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.5
Chicago: Koźmiński, Czesław. "Początek i koniec oraz długość okresów z usłonecznieniem rzeczywistym >". Przegląd Geograficzny 84, no. 1 (2012): 93-104. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.5
Harvard: Koźmiński, C. 2012. "Początek i koniec oraz długość okresów z usłonecznieniem rzeczywistym >". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, pp. 93-104. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.5

Charakterystyka zasilania roztopowego w dorzeczu Warty na obszarzeNiziny Wielkopolskiej jako głównej składowej fal wezbraniowych

Maciej Major

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 105-121 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: zasilanie roztopowe, fale wezbraniowe, pokrywa śnieżna, dorzecze Warty, Nizina Wielkopolska

Maciej Major [maciej.major@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Poznań-Morasko”

Cytowanie

APA: Major, M. (2012). Charakterystyka zasilania roztopowego w dorzeczu Warty na obszarzeNiziny Wielkopolskiej jako głównej składowej fal wezbraniowych. Przegląd Geograficzny, 84(1), 105-121. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.6
MLA: Major, Maciej. "Charakterystyka zasilania roztopowego w dorzeczu Warty na obszarzeNiziny Wielkopolskiej jako głównej składowej fal wezbraniowych". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, 2012, pp. 105-121. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.6
Chicago: Major, Maciej. "Charakterystyka zasilania roztopowego w dorzeczu Warty na obszarzeNiziny Wielkopolskiej jako głównej składowej fal wezbraniowych". Przegląd Geograficzny 84, no. 1 (2012): 105-121. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.6
Harvard: Major, M. 2012. "Charakterystyka zasilania roztopowego w dorzeczu Warty na obszarzeNiziny Wielkopolskiej jako głównej składowej fal wezbraniowych". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, pp. 105-121. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.6

Rozwój rzeźby plaży i wydm nadmorskich w pobliżu Pogorzelicy na podstawie badań struktur sedymentacyjnych

Paweł Sydor, Tomasz Arkadiusz Łabuz

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 123-137 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: rozwój rzeźby, plaża, wydmy nadbrzeżne, struktury sedymentacyjne, wybrzeże Bałtyku

Tomasz Arkadiusz Łabuz [tomasz.labuz@usz.edu.pl], Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

Cytowanie

APA: Sydor, P., & Łabuz, T. (2012). Rozwój rzeźby plaży i wydm nadmorskich w pobliżu Pogorzelicy na podstawie badań struktur sedymentacyjnych. Przegląd Geograficzny, 84(1), 123-137. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.7
MLA: Sydor, Paweł, and Łabuz, Tomasz Arkadiusz. "Rozwój rzeźby plaży i wydm nadmorskich w pobliżu Pogorzelicy na podstawie badań struktur sedymentacyjnych". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, 2012, pp. 123-137. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.7
Chicago: Sydor, Paweł, and Łabuz, Tomasz Arkadiusz. "Rozwój rzeźby plaży i wydm nadmorskich w pobliżu Pogorzelicy na podstawie badań struktur sedymentacyjnych". Przegląd Geograficzny 84, no. 1 (2012): 123-137. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.7
Harvard: Sydor, P., & Łabuz, T. 2012. "Rozwój rzeźby plaży i wydm nadmorskich w pobliżu Pogorzelicy na podstawie badań struktur sedymentacyjnych". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 1, pp. 123-137. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.1.7

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 1 (2012), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 139-141 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 1 (2012), Kronika

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 1, s. 143-164 | Pełny tekst