Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1

Artykuły

Zawartość węgla organicznego w osadach dolinnych jako wskaźnik denudacji holoceńskiej w dorzeczu górnej Odry

Krzysztof J. Wójcicki, Leszek Marynowski

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 5-26 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: ewolucja dolin, Kotlina Raciborska, substancja organiczna, erozja gleb, fazy powodziowe, holocen

Cytowanie

APA: Wójcicki, K., & Marynowski, L. (2011). Zawartość węgla organicznego w osadach dolinnych jako wskaźnik denudacji holoceńskiej w dorzeczu górnej Odry. Przegląd Geograficzny, 83(1), 5-26. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.1
MLA: Wójcicki, Krzysztof J., and Marynowski, Leszek. "Zawartość węgla organicznego w osadach dolinnych jako wskaźnik denudacji holoceńskiej w dorzeczu górnej Odry". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, 2011, pp. 5-26. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.1
Chicago: Wójcicki, Krzysztof J., and Marynowski, Leszek. "Zawartość węgla organicznego w osadach dolinnych jako wskaźnik denudacji holoceńskiej w dorzeczu górnej Odry". Przegląd Geograficzny 83, no. 1 (2011): 5-26. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.1
Harvard: Wójcicki, K., & Marynowski, L. 2011. "Zawartość węgla organicznego w osadach dolinnych jako wskaźnik denudacji holoceńskiej w dorzeczu górnej Odry". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, pp. 5-26. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.1

Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań (na przykładzie Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego i Przemyskiego)

Tomasz Bryndal

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 27-49 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: gwałtowne wezbranie, pogórza karpackie, typologia i ewolucja krajobrazu naturalnego, mała zlewnia, lokalne powodzie

Tomasz Bryndal [tomasz.bryndal@up.krakow.pl]

Cytowanie

APA: Bryndal, T. (2011). Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań (na przykładzie Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego i Przemyskiego). Przegląd Geograficzny, 83(1), 27-49. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.2
MLA: Bryndal, Tomasz. "Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań (na przykładzie Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego i Przemyskiego)". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, 2011, pp. 27-49. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.2
Chicago: Bryndal, Tomasz. "Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań (na przykładzie Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego i Przemyskiego)". Przegląd Geograficzny 83, no. 1 (2011): 27-49. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.2
Harvard: Bryndal, T. 2011. "Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań (na przykładzie Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego i Przemyskiego)". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, pp. 27-49. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.2

Rola intensywnych opadów burzowych w transformacji rzeźby Karpat (na przykładzie zdarzenia z czerwca 2009 r. na Podhalu)

Michał Długosz

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 51-68 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: opady burzowe, powodzie, procesy morfogenetyczne, Karpaty, Podhale

Michał Długosz [dlugosz@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Św. Jana 22, 31-018 Kraków, Poland

Cytowanie

APA: Długosz, M. (2011). Rola intensywnych opadów burzowych w transformacji rzeźby Karpat (na przykładzie zdarzenia z czerwca 2009 r. na Podhalu). Przegląd Geograficzny, 83(1), 51-68. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.3
MLA: Długosz, Michał. "Rola intensywnych opadów burzowych w transformacji rzeźby Karpat (na przykładzie zdarzenia z czerwca 2009 r. na Podhalu)". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, 2011, pp. 51-68. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.3
Chicago: Długosz, Michał. "Rola intensywnych opadów burzowych w transformacji rzeźby Karpat (na przykładzie zdarzenia z czerwca 2009 r. na Podhalu)". Przegląd Geograficzny 83, no. 1 (2011): 51-68. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.3
Harvard: Długosz, M. 2011. "Rola intensywnych opadów burzowych w transformacji rzeźby Karpat (na przykładzie zdarzenia z czerwca 2009 r. na Podhalu)". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, pp. 51-68. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.3

Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski

Anna Kunert, Krzysztof Błażejczyk

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 69-90 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Polska, klimat lokalny, temperatura powietrza, rzeźba terenu, zagospodarowanie przestrzenne

Krzysztof Błażejczyk [k.blaz@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Kunert, A., & Błażejczyk, K. (2011). Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski. Przegląd Geograficzny, 83(1), 69-90. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.4
MLA: Kunert, Anna, and Błażejczyk, Krzysztof. "Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, 2011, pp. 69-90. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.4
Chicago: Kunert, Anna, and Błażejczyk, Krzysztof. "Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski". Przegląd Geograficzny 83, no. 1 (2011): 69-90. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.4
Harvard: Kunert, A., & Błażejczyk, K. 2011. "Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, pp. 69-90. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.4

Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecień-wrzesień

Czesław Koźmiński, Bożena Michalska

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 91-107 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: dni charakterystyczne termicznie, trendy zmian, rozkład czasowy i przestrzenny, fale upałów, strefy uciążliwości

Cytowanie

APA: Koźmiński, C., & Michalska, B. (2011). Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecień-wrzesień. Przegląd Geograficzny, 83(1), 91-107. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.5
MLA: Koźmiński, Czesław, and Michalska, Bożena. "Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecień-wrzesień". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, 2011, pp. 91-107. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.5
Chicago: Koźmiński, Czesław, and Michalska, Bożena. "Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecień-wrzesień". Przegląd Geograficzny 83, no. 1 (2011): 91-107. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.5
Harvard: Koźmiński, C., & Michalska, B. 2011. "Zmienność liczby dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w Polsce w okresie kwiecień-wrzesień". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, pp. 91-107. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.5

Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001-2008

Katarzyna Szyga-Pluta

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 109-119 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: termiczne pory roku, średnia dobowa temperatura powietrza, Poznań

Cytowanie

APA: Szyga-Pluta, K. (2011). Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001-2008. Przegląd Geograficzny, 83(1), 109-119. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.6
MLA: Szyga-Pluta, Katarzyna. "Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001-2008". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, 2011, pp. 109-119. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.6
Chicago: Szyga-Pluta, Katarzyna. "Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001-2008". Przegląd Geograficzny 83, no. 1 (2011): 109-119. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.6
Harvard: Szyga-Pluta, K. 2011. "Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001-2008". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, pp. 109-119. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.6

Struktura funkcjonalna krajobrazu grzebietu górskiego Struvefjella na Sorkapplandzie (Spitsbergen)

Jan Niedźwiecki

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 121-137 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: krajobrazy górskie, struktura funkcjonalna krajobrazu, katena geoekologiczna, typologia katen, Spitsbergen, Sorkappland

Cytowanie

APA: Niedźwiecki, J. (2011). Struktura funkcjonalna krajobrazu grzebietu górskiego Struvefjella na Sorkapplandzie (Spitsbergen). Przegląd Geograficzny, 83(1), 121-137. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.7
MLA: Niedźwiecki, Jan. "Struktura funkcjonalna krajobrazu grzebietu górskiego Struvefjella na Sorkapplandzie (Spitsbergen)". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, 2011, pp. 121-137. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.7
Chicago: Niedźwiecki, Jan. "Struktura funkcjonalna krajobrazu grzebietu górskiego Struvefjella na Sorkapplandzie (Spitsbergen)". Przegląd Geograficzny 83, no. 1 (2011): 121-137. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.7
Harvard: Niedźwiecki, J. 2011. "Struktura funkcjonalna krajobrazu grzebietu górskiego Struvefjella na Sorkapplandzie (Spitsbergen)". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 1, pp. 121-137. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.7

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 1 (2011), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 139-150 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 1 (2011), Kronika

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 151-156 | Pełny tekst