Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1

Rola intensywnych opadów burzowych w transformacji rzeźby Karpat (na przykładzie zdarzenia z czerwca 2009 r. na Podhalu)

Michał Długosz

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 51-68 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: opady burzowe, powodzie, procesy morfogenetyczne, Karpaty, Podhale

Michał Długosz [dlugosz@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland

Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski

Anna Kunert, Krzysztof Błażejczyk

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 69-90 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.1.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Polska, klimat lokalny, temperatura powietrza, rzeźba terenu, zagospodarowanie przestrzenne

Krzysztof Błażejczyk [k.blaz@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 1 (2011), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 139-150 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 1 (2011), Kronika

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 1, s. 151-156 | Pełny tekst