Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2

Artykuły

O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki

Andrzej Lisowski

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 171-198 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia, geografia społeczno-ekonomiczna, klasyfikacja nauk

Cytowanie

APA: Lisowski, A. (2012). O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki. Przegląd Geograficzny, 84(2), 171-198. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.1
MLA: Lisowski, Andrzej. "O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, 2012, pp. 171-198. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.1
Chicago: Lisowski, Andrzej. "O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki". Przegląd Geograficzny 84, no. 2 (2012): 171-198. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.1
Harvard: Lisowski, A. 2012. "O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, pp. 171-198. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.1

O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 199-217 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia, ośrodki geograficzne, geografia człowieka, geografia fizyczna, organizacja badań

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J. (2012). O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki. Przegląd Geograficzny, 84(2), 199-217. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.2
MLA: Bański, Jerzy. "O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, 2012, pp. 199-217. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.2
Chicago: Bański, Jerzy. "O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki". Przegląd Geograficzny 84, no. 2 (2012): 199-217. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.2
Harvard: Bański, J. 2012. "O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, pp. 199-217. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.2

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym

Teresa Czyż

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 219-236 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: aspekty i wymiary poziomu rozwoju, iloraz potencjałów, analiza głównych składowych, poziom życia a poziom rozwoju gospodarczego, wpływ urbanizacji, zróżnicowanie subregionalne, Polska

Teresa Czyż [tczyz@amu.edu.pl], Institute of Socio-Economic Geography and Space Economy, Adam Mickiewicz University, Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland

Cytowanie

APA: Czyż, T. (2012). Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym. Przegląd Geograficzny, 84(2), 219-236. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.3
MLA: Czyż, Teresa. "Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, 2012, pp. 219-236. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.3
Chicago: Czyż, Teresa. "Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym". Przegląd Geograficzny 84, no. 2 (2012): 219-236. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.3
Harvard: Czyż, T. 2012. "Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, pp. 219-236. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.3

Geografia organizacji pożytku publicznego w Polsce

Sylwia Nizio

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 237-260 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: organizacje pożytku publicznego, kapitał społeczny, sektor trzeci, Polska, analiza przestrzenna

Cytowanie

APA: Nizio, S. (2012). Geografia organizacji pożytku publicznego w Polsce. Przegląd Geograficzny, 84(2), 237-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.4
MLA: Nizio, Sylwia. "Geografia organizacji pożytku publicznego w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, 2012, pp. 237-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.4
Chicago: Nizio, Sylwia. "Geografia organizacji pożytku publicznego w Polsce". Przegląd Geograficzny 84, no. 2 (2012): 237-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.4
Harvard: Nizio, S. 2012. "Geografia organizacji pożytku publicznego w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, pp. 237-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.4

Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I

Zbigniew Taylor, Iwona Józefowicz

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 261-278 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: codzienna ruchliwość, osoby niepełnosprawne, dostepność przestrzenna, przemieszczenia wewnątrzmiejskie, miejsca zatrudnienia, miejsca opieki lekarskiej, miejsca rekreacji i wypoczynku

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Józefowicz, I. (2012). Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I. Przegląd Geograficzny, 84(2), 261-278. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.5
MLA: Taylor, Zbigniew, and Józefowicz, Iwona. "Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, 2012, pp. 261-278. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.5
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Józefowicz, Iwona. "Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I". Przegląd Geograficzny 84, no. 2 (2012): 261-278. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.5
Harvard: Taylor, Z., & Józefowicz, I. 2012. "Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, pp. 261-278. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.5

Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej

Mariusz Kowalski

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 279-312 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Afryka Południowa, Kolonia Przylądkowa, kolonizacja holenderska, Polacy

Mariusz Kowalski [mar.kow@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Kowalski, M. (2012). Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej. Przegląd Geograficzny, 84(2), 279-312. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.6
MLA: Kowalski, Mariusz. "Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, 2012, pp. 279-312. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.6
Chicago: Kowalski, Mariusz. "Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej". Przegląd Geograficzny 84, no. 2 (2012): 279-312. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.6
Harvard: Kowalski, M. 2012. "Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, pp. 279-312. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.6

Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 313-332 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Kjellén Rudolf, geopolityka, państwo

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2012). Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna. Przegląd Geograficzny, 84(2), 313-332. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.7
MLA: Eberhardt, Piotr. "Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, 2012, pp. 313-332. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.7
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna". Przegląd Geograficzny 84, no. 2 (2012): 313-332. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.7
Harvard: Eberhardt, P. 2012. "Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, pp. 313-332. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.7

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 2 (2012), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 333-341 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 2 (2012), Kronika

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 343-351 | Pełny tekst