Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2

O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 199-217 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia, ośrodki geograficzne, geografia człowieka, geografia fizyczna, organizacja badań

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym

Teresa Czyż

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 219-236 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: aspekty i wymiary poziomu rozwoju, iloraz potencjałów, analiza głównych składowych, poziom życia a poziom rozwoju gospodarczego, wpływ urbanizacji, zróżnicowanie subregionalne, Polska

Teresa Czyż [tczyz@amu.edu.pl], Institute of Socio-Economic Geography and Space Economy, Adam Mickiewicz University, Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland

Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej

Mariusz Kowalski

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 279-312 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Afryka Południowa, Kolonia Przylądkowa, kolonizacja holenderska, Polacy

Mariusz Kowalski [mar.kow@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland

Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 313-332 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Kjellén Rudolf, geopolityka, państwo

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 2 (2012), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 333-341 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 2 (2012), Kronika

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, s. 343-351 | Pełny tekst