Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4

Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część II

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, s. 515-547 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: transport drogowy, transformacja systemowa, prywatyzacja, deregulacja, przewoźnicy drogowi, geografia przedsiębiorstw, Polska, Czechy, Słowacja

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe

Maria Bednarek-Szczepańska

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, s. 573-597 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: kapitał społeczny, mierniki, zróżnicowanie przestrzenne, Polska

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00‑818 Warsaw: Poland

Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, s. 599-627 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: bibliometria, cytowania, ośrodki geograficzne, Google Scholar, Polska

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, s. 629-654 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geopolityka, nawalizm, Alfred Mahan

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

O sporze pokoleniowym w polskiej geografii i jego uwarunkowaniach

Florian Plit

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, s. 655-675 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia, konflikty pokoleniowe, scjentyzm, humanizm, Polska

Florian Plit, Université de Varsovie

Dlaczego geografia jest w "B" - kilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją jednostek naukowych

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, s. 677-682 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.8

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia, kategoryzacja jednostek naukowych, ośrodki geograficzne, Polska

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 (2013), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, s. 683-691 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 (2013), Kronika

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, s. 693-698 | Pełny tekst