Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4

Artykuły

Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 441-470 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, Polska, klasyfikacja, typologia, metodologia

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 471-497 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: biura turystyczne, touroperatorzy, obroty, lokalizacja, geografia przedsiębiorstw, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze

Marek Barwiński, Katarzyna Leśniewska

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 499-524 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: mniejszości narodowe, Polska, Litwa, studium porównawcze

Marek Barwiński, University of Łódź Faculty of Geographical Sciences Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź: Poland e-mail: marbar@geo.uni.lodz.pl
Katarzyna Leśniewska, Department of Political Geography and Regional Studies Faculty of Geographical Sciences, University of Lodz

Ruch bezwizowy a rozwój turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim

Dominika Studzińska

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 525-540 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.4

Więcej informacji

Streszczenie: Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących zmiany charakteru granicy polsko-rosyjskiej po wprowadzeniu umowy o małym ruchu granicznym. Analiza została oparta na danych empirycznych zgromadzonych metodą badań terenowych, na które składają się ankiety i wywiady z mieszkańcami i właścicielami obiektów gastronomiczno- noclegowych zlokalizowanych na terenie powiatów objętych porozumieniem o ruchu bezwizowym. Na podstawie uzyskanych wyników podjęto próbę oceny funkcjonowania granicy polsko-rosyjskiej po 2012 r. i jej wpływu na rozwój turystyki w regionie przygranicznym*.

Słowa kluczowe: granica, turystyka, mały ruch graniczny, granica polsko-rosyjska

Dominika Studzińska [geods@ug.edu.pl], Uniwersytet Gdański, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Klasyfikacja typologiczna sieci szkół podstawowych w gminach Polski

Artur Bajerski

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 541-566 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: szkolnictwo podstawowe, sieć szkolna, klasyfikacja, typologia, metoda k-średnich, Polska

Artur Bajerski [bajerski@amu.edu.pl], Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management Adam Mickiewicz University, Dzięgielowa 27, 61‑680 Poznań: Poland

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 4 (2014), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 621-632 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 4 (2014), Kronika

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 633-636 | Pełny tekst