Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4

Artykuły

Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 441-470 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, Polska, klasyfikacja, typologia, metodologia

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J. (2014). Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych. Przegląd Geograficzny, 86(4), 441-470. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.1
MLA: Bański, Jerzy. "Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, 2014, pp. 441-470. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.1
Chicago: Bański, Jerzy. "Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych". Przegląd Geograficzny 86, no. 4 (2014): 441-470. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.1
Harvard: Bański, J. 2014. "Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, pp. 441-470. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.1

Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 471-497 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: biura turystyczne, touroperatorzy, obroty, lokalizacja, geografia przedsiębiorstw, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2014). Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce. Przegląd Geograficzny, 86(4), 471-497. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.2
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, 2014, pp. 471-497. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.2
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce". Przegląd Geograficzny 86, no. 4 (2014): 471-497. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.2
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2014. "Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, pp. 471-497. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.2

Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze

Marek Barwiński, Katarzyna Leśniewska

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 499-524 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: mniejszości narodowe, Polska, Litwa, studium porównawcze

Marek Barwiński, University of Łódź Faculty of Geographical Sciences Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź: Poland e-mail: marbar@geo.uni.lodz.pl
Katarzyna Leśniewska, Department of Political Geography and Regional Studies Faculty of Geographical Sciences, University of Lodz

Cytowanie

APA: Barwiński, M., & Leśniewska, K. (2014). Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze. Przegląd Geograficzny, 86(4), 499-524. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.3
MLA: Barwiński, Marek, and Leśniewska, Katarzyna. "Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, 2014, pp. 499-524. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.3
Chicago: Barwiński, Marek, and Leśniewska, Katarzyna. "Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze". Przegląd Geograficzny 86, no. 4 (2014): 499-524. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.3
Harvard: Barwiński, M., & Leśniewska, K. 2014. "Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, pp. 499-524. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.3

Ruch bezwizowy a rozwój turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim

Dominika Studzińska

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 525-540 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.4

Więcej informacji

Streszczenie Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących zmiany charakteru granicy polsko-rosyjskiej po wprowadzeniu umowy o małym ruchu granicznym. Analiza została oparta na danych empirycznych zgromadzonych metodą badań terenowych, na które składają się ankiety i wywiady z mieszkańcami i właścicielami obiektów gastronomiczno- noclegowych zlokalizowanych na terenie powiatów objętych porozumieniem o ruchu bezwizowym. Na podstawie uzyskanych wyników podjęto próbę oceny funkcjonowania granicy polsko-rosyjskiej po 2012 r. i jej wpływu na rozwój turystyki w regionie przygranicznym*.

Słowa kluczowe: granica, turystyka, mały ruch graniczny, granica polsko-rosyjska

Dominika Studzińska [geods@ug.edu.pl], Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

Cytowanie

APA: Studzińska, D. (2014). Ruch bezwizowy a rozwój turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim. Przegląd Geograficzny, 86(4), 525-540. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.4
MLA: Studzińska, Dominika. "Ruch bezwizowy a rozwój turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, 2014, pp. 525-540. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.4
Chicago: Studzińska, Dominika. "Ruch bezwizowy a rozwój turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim". Przegląd Geograficzny 86, no. 4 (2014): 525-540. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.4
Harvard: Studzińska, D. 2014. "Ruch bezwizowy a rozwój turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, pp. 525-540. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.4

Klasyfikacja typologiczna sieci szkół podstawowych w gminach Polski

Artur Bajerski

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 541-566 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: szkolnictwo podstawowe, sieć szkolna, klasyfikacja, typologia, metoda k-średnich, Polska

Artur Bajerski [bajerski@amu.edu.pl], Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management Adam Mickiewicz University, Dzięgielowa 27, 61‑680 Poznań: Poland

Cytowanie

APA: Bajerski, A. (2014). Klasyfikacja typologiczna sieci szkół podstawowych w gminach Polski. Przegląd Geograficzny, 86(4), 541-566. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.5
MLA: Bajerski, Artur. "Klasyfikacja typologiczna sieci szkół podstawowych w gminach Polski". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, 2014, pp. 541-566. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.5
Chicago: Bajerski, Artur. "Klasyfikacja typologiczna sieci szkół podstawowych w gminach Polski". Przegląd Geograficzny 86, no. 4 (2014): 541-566. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.5
Harvard: Bajerski, A. 2014. "Klasyfikacja typologiczna sieci szkół podstawowych w gminach Polski". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, pp. 541-566. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.5

Niektóre uwarunkowania korekty podziału Polski na województwa

Dariusz Sokołowski

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 567-590 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: podział administracyjny Polski, ośrodki regionalne, regiony węzłowe, województwa

Cytowanie

APA: Sokołowski, D. (2014). Niektóre uwarunkowania korekty podziału Polski na województwa. Przegląd Geograficzny, 86(4), 567-590. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.6
MLA: Sokołowski, Dariusz. "Niektóre uwarunkowania korekty podziału Polski na województwa". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, 2014, pp. 567-590. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.6
Chicago: Sokołowski, Dariusz. "Niektóre uwarunkowania korekty podziału Polski na województwa". Przegląd Geograficzny 86, no. 4 (2014): 567-590. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.6
Harvard: Sokołowski, D. 2014. "Niektóre uwarunkowania korekty podziału Polski na województwa". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, pp. 567-590. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.6

Sieć ośrodków regionalnych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Próba uporządkowania według czynników wielkości i odległości

Łukasz Zaborowski

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 591-619 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Polska, Konepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ośrodki regionalne, porównanie, klasyfikacja

Cytowanie

APA: Zaborowski, . (2014). Sieć ośrodków regionalnych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Próba uporządkowania według czynników wielkości i odległości. Przegląd Geograficzny, 86(4), 591-619. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.7
MLA: Zaborowski, Łukasz. "Sieć ośrodków regionalnych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Próba uporządkowania według czynników wielkości i odległości". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, 2014, pp. 591-619. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.7
Chicago: Zaborowski, Łukasz. "Sieć ośrodków regionalnych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Próba uporządkowania według czynników wielkości i odległości". Przegląd Geograficzny 86, no. 4 (2014): 591-619. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.7
Harvard: Zaborowski, . 2014. "Sieć ośrodków regionalnych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Próba uporządkowania według czynników wielkości i odległości". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, pp. 591-619. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.7

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 4 (2014), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 621-632 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 4 (2014), Kronika

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 633-636 | Pełny tekst