Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4

Artykuły

Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część II -Air transport in the servicing of Polish tour operators – Part II

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, s. 569-588 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: przewoźnicy czarterowi, przewoźnicy niskokosztowi, deregulacja, liberalizacja, turystyka zorganizowana, touroperatorzy, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Gentryfikacja w polskim kontekście: krytyczny przegląd koncepcji wyjaśniających*

Magdalena Górczyńska

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, s. 589-611 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: gentryfikacja, rewitalizacja, reprywatyzacja, prywatyzacja, komercjalizacja przestrzeni, przemiany społeczne, miasta postsocjalistyczne, Polska

Magdalena Górczyńska [mgor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Geografia najlepiej ocenianych ośrodków akademickich

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, s. 613-641 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: najlepsze uniwersytety, ranking, geografia, ośrodki naukowe, badania, klasyfikacje uniwersytetów

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Geografia domen internetowych – wybrane aspekty

Krzysztof Janc

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, s. 643-658 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia domen, serwisy www, ranking Alexa

Krzysztof Janc [krzysztof.janc@uwr.edu.pl], Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław: Poland

Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce

Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, s. 683-703 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: syndrom NIMBY, obszary wiejskie i małe miasta, Polska, kwerenda prasy, zróżnicowanie przestrzenne

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00‑818 Warsaw: Poland

Koncepcja „potęgi powietrznej” Aleksandra de Seversky’ego

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, s. 705-722 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.4.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Alexander de Seversky, potęga powietrzna, Arktyka, geopolityka

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 4 (2015), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, s. 723-730 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 4 (2015), Kronika

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 4, s. 731-741 | Pełny tekst