Tadeusz Stryjakiewicz

Articles

A review of economic and spatial research on the market for passenger cars

Tadeusz Stryjakiewicz, Bartłomiej Kołsut, Bartosz Doszczeczko, Wojciech Dyba, Wojciech Kisiała, Robert Kudłak, Bartosz Wojtyra

Przegląd Geograficzny (2021) tom 93, zeszyt 2, pp. 249-268 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.2.6

Further information

Abstract

Rynek samochodów osobowych – ze względu na skalę, dynamikę i konsekwencje jego rozwoju – staje się w coraz większym zakresie przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych, w tym geografii. Przemiany tego rynku są uzależnione w szczególności od dochodów i preferencji mieszkańców, polityki państw i organizacji międzynarodowych oraz poziomu rozwoju gospodarek, w szczególności rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. Z drugiej strony, wielkość oraz struktura rynku samochodów osobowych w istotny sposób wpływają na poziom PKB wielu państw rozwiniętych, na eksport samochodów używanych do krajów peryferyjnych oraz na jakość środowiska przyrodniczego. Wpływ ten zaznacza się również na poziomie regionalnym i lokalnym (np. kwestia dostępności przestrzennej dóbr i usług). Dlatego w badania rynku samochodów osobowych włączają się coraz częściej specjaliści zajmujący się geografią ekonomiczną oraz geografią rozwoju regionalnego. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych kierunków, a także wyników badań rynku samochodów osobowych, ze szczególnym wyeksponowaniem ich wymiaru geograficznego. Koncentrują się one wokół czterech głównych grup zagadnień: (1) poziomu motoryzacji i modelowania popytu na samochody, (2) relacji między rynkiem aut nowych i używanych w krajach rozwijających się, (3) roli czynników przestrzennych i transportu publicznego w funkcjonowaniu rynku samochodowego oraz (4) skutków środowiskowych upowszechnienia motoryzacji i sposobów ich ograniczania, takich jak elektromobilność oraz ekonomia współdzielenia.

Keywords: motoryzacja, samochody osobowe, transport, rynek samochodowy, poziom motoryzacji

Tadeusz Stryjakiewicz [tadek@amu.edu.pl], Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Bartłomiej Kołsut [bartkol@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Bartosz Doszczeczko [bardos@st.amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wojciech Dyba [wojtek@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wojciech Kisiała [wojciech.kisiala@ue.poznan.pl], Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej
Robert Kudłak [rkudlak@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Bartosz Wojtyra [bwojtyra@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Citation

APA: Stryjakiewicz, T., Kołsut, B., Doszczeczko, B., Dyba, W., Kisiała, W., Kudłak, R., & Wojtyra, B. (2021). Przegląd ekonomiczno-przestrzennych badań rynku samochodów osobowych. Przegląd Geograficzny, 93(2), 249-268. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.2.6
MLA: Stryjakiewicz, Tadeusz, et al. "Przegląd ekonomiczno-przestrzennych badań rynku samochodów osobowych". Przegląd Geograficzny, vol. 93, no. 2, 2021, pp. 249-268. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.2.6
Chicago: Stryjakiewicz, Tadeusz, Kołsut, Bartłomiej, Doszczeczko, Bartosz, Dyba, Wojciech, Kisiała, Wojciech, Kudłak, Robert, and Wojtyra, Bartosz. "Przegląd ekonomiczno-przestrzennych badań rynku samochodów osobowych". Przegląd Geograficzny 93, no. 2 (2021): 249-268. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.2.6
Harvard: Stryjakiewicz, T., Kołsut, B., Doszczeczko, B., Dyba, W., Kisiała, W., Kudłak, R., & Wojtyra, B. 2021. "Przegląd ekonomiczno-przestrzennych badań rynku samochodów osobowych". Przegląd Geograficzny, vol. 93, no. 2, pp. 249-268. https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.2.6

Shortcomings of Poland’s motorisation statistics, and their implications for geographical research

Bartłomiej Kołsut, Jędrzej Gadziński, Tadeusz Stryjakiewicz

Przegląd Geograficzny (2020) tom 92, zeszyt 2, pp. 227-245 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.4

Further information

Abstract

Celem artykułu jest identyfikacja ułomności statystyki opisującej wielkość i strukturę parku samochodów osobowych w Polsce, a także sformułowanie konsekwencji tych ułomności dla badań geograficznych. Ułomności, które poddano szczegółowej analizie, podzielono na trzy grupy: 1) „martwe dusze”, czyli zawyżanie liczby pojazdów poprzez pozostawanie w ewidencji samochodów od dawna nieporuszających się po drogach, 2) „auta z kratką”, czyli zaniżanie liczby samochodów osobowych i zawyżanie liczby samochodów ciężarowych w związku z masowym zjawiskiem rejestrowania aut osobowych z homologacją ciężarową oraz 3) auta firmowe, czyli zawyżanie liczby pojazdów w miastach będących siedzibami firm leasingowych i dużych przedsiębiorstw posiadających samochody służbowe. W artykule określono skalę przeszacowania wielkości wskaźnika motoryzacji w Polsce, a także obszary (traktując powiaty jako podstawowe jednostki przestrzenne), na których to przeszacowanie przyjmuje najwyższe wartości.

Keywords: statystyka motoryzacji, poziom motoryzacji, rynek samochodów, geografia transportu, Polska

Bartłomiej Kołsut [bartkol@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Jędrzej Gadziński [jedgad@amu.edu.pl], Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Tadeusz Stryjakiewicz [tadek@amu.edu.pl], Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Citation

APA: Kołsut, B., Gadziński, J., & Stryjakiewicz, T. (2020). Ułomności statystyki motoryzacji w Polsce i ich konsekwencje dla badań geograficznych. Przegląd Geograficzny, 92(2), 227-245. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.4
MLA: Kołsut, Bartłomiej, et al. "Ułomności statystyki motoryzacji w Polsce i ich konsekwencje dla badań geograficznych". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 2, 2020, pp. 227-245. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.4
Chicago: Kołsut, Bartłomiej, Gadziński, Jędrzej, and Stryjakiewicz, Tadeusz. "Ułomności statystyki motoryzacji w Polsce i ich konsekwencje dla badań geograficznych". Przegląd Geograficzny 92, no. 2 (2020): 227-245. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.4
Harvard: Kołsut, B., Gadziński, J., & Stryjakiewicz, T. 2020. "Ułomności statystyki motoryzacji w Polsce i ich konsekwencje dla badań geograficznych". Przegląd Geograficzny, vol. 92, no. 2, pp. 227-245. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.4