Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2

Articles

Współczesne kierunki i podejścia badawcze w geografii wsi

Marcin Wójcik

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, pp. 163-185 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.1

Further information

Keywords: geografia wsi, teoria geografii człowieka, obszary wiejskie

Marcin Wójcik [marcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl], Department of Regional and Social Geography University of Łódź Narutowicza 88, 90-139 Łódź: Poland

O próbie zastosowania teorii chaosu do opisu ewolucji obszaru turystycznego

Ludwik Mazurkiewicz

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, pp. 187-203 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.2

Further information

Keywords: cykl życia obszaru turystycznego, system złożony, teoria chaosu, terytorialny system społeczny, Żegiestów Zdrój

Ludwik Mazurkiewicz, Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences. Warsaw, Poland

Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, pp. 205-231 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.3

Further information

Keywords: transformacja systemowa, zmiany organizacyjne, transport kolejowy, przewoźnicy, deregulacja, prywatyzacja, komercjalizacja, geografia przedsiębiorstw

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, pp. 233-250 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.4

Further information

Keywords: sztuka, geografia, źródło wiedzy, geografia sztuki

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, pp. 251-266 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.2.5

Further information

Keywords: Mackinder, geopolityka, Heartland

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, 1953-2010

Andrzej Gawryszewski

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, pp. 267-280 | Full text

Further information

Keywords: kartografia, GIS, Polska, atlas narodowy, atlas samochodowy, mapy administracyjne

Andrzej Gawryszewski, Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences. Warsaw. Poland

Review

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 2 (2011), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, pp. 281-293 | Full text

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 2 (2011), Kronika

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 2, pp. 295-301 | Full text