Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3

Articles

Współczesne trendy badań w bioklimatologii człowieka

Krzysztof Błażejczyk

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, pp. 357-360 | Full text

Further information

Keywords: bioklmatologia człowieka, Polska

Krzysztof Błażejczyk [k.blaz@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland

Wieloletnia zmienność sytuacji meteorotropowych w Krakowie

Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, pp. 413-422 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.5

Further information

Keywords: bioklimat, sytuacje meteorotropowe, Kraków

Dorota Matuszko [d.matuszko@iphils.uj.edu.pl], Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University Grodzka 64, 31-044 Kraków, Poland
Katarzyna Piotrowicz [k.piotrowicz@iphils.uj.edu.pl], Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University Grodzka 64, 31-044 Kraków, Poland

Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie (1981-1998)

Sylwester Wereski

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, pp. 447-456 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.8

Further information

Keywords: bioklimat, warunki bioklimatyczne, turystyka wypoczynkowa, Solina

Sylwester Wereski, Maria Curie-Skłodowska University Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin: Poland

Review

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, pp. 473-474 | Full text

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012), Kronika

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 3, pp. 475-477 | Full text