Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2

Artykuły

Twórcy ukraińskiej geopolityki

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2, s. 145-171 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.1

Więcej informacji

Streszczenie: Niniejszy tekst jest poświęcony twórcom ukraińskiej geopolityki. Zaliczono do nich Mikołaja Michnowskiego, Stefana Rudnickiego, Dymitra Doncowa, Włodzimierza Kubijowicza oraz Jerzego Lipę. Uzasadniali oni konieczność utworzenia niepodległej Ukrainy i byli przekonani, że przyszłe państwo ukraińskie będzie rozległe i potężne. Wykreślali w różny sposób granice polityczne Ukrainy, która powinna objąć wszystkie obszary zamieszkałe przez ludność rodowodu ukraińskiego. Dokonania intelektualne tych kreatorów koncepcji geopolitycznych były inspiracją do konkretnych zamierzeń politycznych.

Słowa kluczowe: Ukraina, geopolityka, geopolitycy ukraińscy

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczpospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej

Mariusz Kowalski

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2, s. 173-203 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Rzeczpospolita Szlachecka, przestrzeń władzy, państwa magnackie, Ordynacja Zamojska

Mariusz Kowalski [mar.kow@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2, s. 205-236 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: okres transformacji, transport miejski, formy własności, prywatyzacja, kapitał zagraniczny, geografia przedsiębiorstw, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2, s. 237-257 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: sondaż przedwyborczy, prawybory, geografia wyborcza, kongruencja, reprezentatywność, dobór celowy, Polska

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 2 (2009), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2, s. 283-301 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 2 (2009), Kronika

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2, s. 303-311 | Pełny tekst