Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4

Artykuły

Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce

Teresa Czyż

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 445-459 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.1

Więcej informacji

Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji aglomeracji miejskiej i koncepcji obszaru metropolitalnego w geografii i planowaniu przestrzennym w ujęciach polskich autorów. Szczególną uwagę zwraca się na relacje między tymi koncepcjami, rozpatrywane w aspekcie morfologicznej i funkcjonalnej struktury dużego miasta. Dokonuje się przeglądu osiągnięć w dziedzinie delimitacji aglomeracji miejskich i obszarów metropolitalnych w Polsce. Przedstawia się pogląd, że metropolia i obszar metropolitalny, które są koncentracją funkcji społeczno-gospodarczych wysokiego rzędu i powiązań o zasięgu międzynarodowym, stanowią formę osadniczą wyżej zorganizowaną funkcjonalnie w porównaniu z aglomeracją miejską.

Słowa kluczowe: aglomeracje miejskie, obszar metropolitalny, funkcje wysokiego rzędu, sieci powiązań międzynarodowych

Teresa Czyż [tczyz@amu.edu.pl], Institute of Socio-Economic Geography and Space Economy, Adam Mickiewicz University, Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland

Cytowanie

APA: Czyż, T. (2009). Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce. Przegląd Geograficzny, 81(4), 445-459. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.1
MLA: Czyż, Teresa. "Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, 2009, pp. 445-459. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.1
Chicago: Czyż, Teresa. "Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce". Przegląd Geograficzny 81, no. 4 (2009): 445-459. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.1
Harvard: Czyż, T. 2009. "Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, pp. 445-459. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.1

Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy – inercja czy metamorfoza struktury miasta?

Maciej Smętkowski

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 461-481 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: zróżnicowania społeczno-przestrzenne, analiza składowych głównych, Warszawa, struktura przestrzenna

Maciej Smętkowski [msmetkowski@uw.edu.pl], Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych

Cytowanie

APA: Smętkowski, M. (2009). Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy – inercja czy metamorfoza struktury miasta?. Przegląd Geograficzny, 81(4), 461-481. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.2
MLA: Smętkowski, Maciej. "Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy – inercja czy metamorfoza struktury miasta?". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, 2009, pp. 461-481. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.2
Chicago: Smętkowski, Maciej. "Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy – inercja czy metamorfoza struktury miasta?". Przegląd Geograficzny 81, no. 4 (2009): 461-481. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.2
Harvard: Smętkowski, M. 2009. "Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy – inercja czy metamorfoza struktury miasta?". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, pp. 461-481. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.2

Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi

Jerzy Bański, Mariusz Kowalski, Marcin Mazur

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 483-506 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.3

Więcej informacji

Streszczenie Celem opracowania jest diagnoza przestrzennego zróżnicowania zachowań wyborczych na wsi w Polsce oraz określenie dynamiki i kierunków zmian tych zachowań w okresie demokratyzacji życia publicznego i urynkowienia gospodarki. Wszystkie partie polityczne pogrupowano w cztery opcje: lewicową i prawicową oraz elitarystyczną i ludową. Dwie pierwsze tworzą oś podziału ideologicznego, pozostałe oś podziału społeczno-gospodarczego. W opracowaniu identyfikowane są też czynniki różnicujące regionalne preferencje wyborcze mieszkańców wsi. Badaniom poddano wyniki wyborów do parlamentu w okresie 1993–2007.

Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, obszary wiejskie, Polska

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Mariusz Kowalski [mar.kow@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Marcin Mazur [m.mazur@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J., Kowalski, M., & Mazur, M. (2009). Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi. Przegląd Geograficzny, 81(4), 483-506. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.3
MLA: Bański, Jerzy, et al. "Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, 2009, pp. 483-506. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.3
Chicago: Bański, Jerzy, Kowalski, Mariusz, and Mazur, Marcin. "Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi". Przegląd Geograficzny 81, no. 4 (2009): 483-506. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.3
Harvard: Bański, J., Kowalski, M., & Mazur, M. 2009. "Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, pp. 483-506. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.3

Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw

Piotr Rosik

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 507-526 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.4

Więcej informacji

Streszczenie W artykule podjęto próbę syntetycznej oceny drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw. Wykorzystano opracowany przez autora sumaryczny wskaźnik wyposażenia infrastrukturalnego uwzględniający zarówno ilość, jak i jakość infrastruktury. Na tej bazie dokonano porównania gęstości sieci drogowej i kolejowej województw za pomocą trzech wskaźników gęstości. Szczególną uwagę autor poświęcił analizie pracy eksploatacyjnej na drogach krajowych oraz pracy eksploatacyjnej pociągów. Wskazał też, że udziały w pracy eksploatacyjnej są wysoko skorelowane z udziałami województw w PKB.

Słowa kluczowe: infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, analiza wskaźnikowa, gęstość sieci, praca eksploatacyjna

Piotr Rosik [rosik@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Rosik, P. (2009). Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw. Przegląd Geograficzny, 81(4), 507-526. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.4
MLA: Rosik, Piotr. "Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, 2009, pp. 507-526. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.4
Chicago: Rosik, Piotr. "Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw". Przegląd Geograficzny 81, no. 4 (2009): 507-526. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.4
Harvard: Rosik, P. 2009. "Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, pp. 507-526. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.4

Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 527-549 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.5

Więcej informacji

Streszczenie W artykule przedstawiono przebieg życia, działalność polityczną oraz dokonania twórcze czołowego geopolityka niemieckiego Karla Haushofera. Przedstawiono jego poglądy ideologiczne i polityczne, które odegrały istotną rolę w tworzonych przez niego koncepcjach i wizjach geopolitycznych, m.in. koncepcji dotyczącej eurazjatyckiego bloku kontynentalnego. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że wszystkie koncepcje geopolityczne Haushofera zmierzały do przekształcenia Niemiec w mocarstwo światowe.

Słowa kluczowe: Karl Haushofer, Niemcy (kraj), geopolityka

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2009). Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera. Przegląd Geograficzny, 81(4), 527-549. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.5
MLA: Eberhardt, Piotr. "Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, 2009, pp. 527-549. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.5
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera". Przegląd Geograficzny 81, no. 4 (2009): 527-549. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.5
Harvard: Eberhardt, P. 2009. "Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, pp. 527-549. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.5

Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 551-578 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: bibliometria, Polska, analiza cytowań, Google Scholar, wyszukiwarki internetowe, czasopisma geograficzne, historia geografii

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2009). Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar. Przegląd Geograficzny, 81(4), 551-578. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.6
MLA: Śleszyński, Przemysław. "Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, 2009, pp. 551-578. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.6
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar". Przegląd Geograficzny 81, no. 4 (2009): 551-578. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.6
Harvard: Śleszyński, P. 2009. "Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, pp. 551-578. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.6

Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 579-583 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: informacja przestrzenna, narzędzia, Observatoire des territoires

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2009). Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej. Przegląd Geograficzny, 81(4), 579-583. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.7
MLA: Śleszyński, Przemysław. "Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, 2009, pp. 579-583. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.7
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej". Przegląd Geograficzny 81, no. 4 (2009): 579-583. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.7
Harvard: Śleszyński, P. 2009. "Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, pp. 579-583. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.7

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 4 (2009), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 585-605 | Pełny tekst