Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2

Artykuły

Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 151-172 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: transport drogowy, transformacja systemowa, prywatyzacja, deregulacja transportu, przewoźnicy drogowi, geografia przedsiębiorstw, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2013). Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I. Przegląd Geograficzny, 85(2), 151-172. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.1
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, 2013, pp. 151-172. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.1
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I". Przegląd Geograficzny 85, no. 2 (2013): 151-172. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.1
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2013. "Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, pp. 151-172. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.1

Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 173-197 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: miasta, zasięgi oddziaływania, obszary funkcjonalne, strefy podmiejskie, suburbanizacja, miasta wojewódzkie, Polska

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2013). Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85(2), 173-197. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2
MLA: Śleszyński, Przemysław. "Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, 2013, pp. 173-197. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw". Przegląd Geograficzny 85, no. 2 (2013): 173-197. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2
Harvard: Śleszyński, P. 2013. "Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, pp. 173-197. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2

Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych

Marcin Stępniak

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 199-218 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: dostępność przestrzenna, usługi medyczne, Systemy Informacji Geograficznej, Mazowsze

Marcin Stępniak [stepniak@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Stępniak, M. (2013). Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych. Przegląd Geograficzny, 85(2), 199-218. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.3
MLA: Stępniak, Marcin. "Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, 2013, pp. 199-218. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.3
Chicago: Stępniak, Marcin. "Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych". Przegląd Geograficzny 85, no. 2 (2013): 199-218. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.3
Harvard: Stępniak, M. 2013. "Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, pp. 199-218. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.3

Wykorzystanie geograficzne ważonej regresji do analizy czynników kształtujących zapotrzebowanie na świadczenia przedszpitalnego ratownictwa medycznego

Wojciech Kisiała

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 219-242 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, ratownictwo medyczne, Polska

Wojciech Kisiała [wojciech.kisiala@ue.poznan.pl], Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Cytowanie

APA: Kisiała, W. (2013). Wykorzystanie geograficzne ważonej regresji do analizy czynników kształtujących zapotrzebowanie na świadczenia przedszpitalnego ratownictwa medycznego. Przegląd Geograficzny, 85(2), 219-242. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.4
MLA: Kisiała, Wojciech. "Wykorzystanie geograficzne ważonej regresji do analizy czynników kształtujących zapotrzebowanie na świadczenia przedszpitalnego ratownictwa medycznego". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, 2013, pp. 219-242. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.4
Chicago: Kisiała, Wojciech. "Wykorzystanie geograficzne ważonej regresji do analizy czynników kształtujących zapotrzebowanie na świadczenia przedszpitalnego ratownictwa medycznego". Przegląd Geograficzny 85, no. 2 (2013): 219-242. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.4
Harvard: Kisiała, W. 2013. "Wykorzystanie geograficzne ważonej regresji do analizy czynników kształtujących zapotrzebowanie na świadczenia przedszpitalnego ratownictwa medycznego". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, pp. 219-242. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.4

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu oraz dynamiki zawierania małżeństw w Polsce w latach 1999-2011

Małgorzata Podogrodzka

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 243-269 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: ludność, małżeństwa, Polska

Cytowanie

APA: Podogrodzka, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu oraz dynamiki zawierania małżeństw w Polsce w latach 1999-2011. Przegląd Geograficzny, 85(2), 243-269. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.5
MLA: Podogrodzka, Małgorzata. "Przestrzenne zróżnicowanie poziomu oraz dynamiki zawierania małżeństw w Polsce w latach 1999-2011". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, 2013, pp. 243-269. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.5
Chicago: Podogrodzka, Małgorzata. "Przestrzenne zróżnicowanie poziomu oraz dynamiki zawierania małżeństw w Polsce w latach 1999-2011". Przegląd Geograficzny 85, no. 2 (2013): 243-269. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.5
Harvard: Podogrodzka, M. 2013. "Przestrzenne zróżnicowanie poziomu oraz dynamiki zawierania małżeństw w Polsce w latach 1999-2011". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, pp. 243-269. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.5

Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan

Dorota Mantey

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 271-289 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: suburbanizacja, migracje, strefy podmiejskie, preferencje mieszkaniowe, Warszawa, Piaseczno

Dorota Mantey [d.mantey@uw.edu.pl], Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Cytowanie

APA: Mantey, D. (2013). Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan. Przegląd Geograficzny, 85(2), 271-289. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.6
MLA: Mantey, Dorota. "Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, 2013, pp. 271-289. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.6
Chicago: Mantey, Dorota. "Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan". Przegląd Geograficzny 85, no. 2 (2013): 271-289. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.6
Harvard: Mantey, D. 2013. "Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, pp. 271-289. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.6

Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 291-307 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia, rozwój nauki, Polska

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J. (2013). Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość. Przegląd Geograficzny, 85(2), 291-307. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.7
MLA: Bański, Jerzy. "Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, 2013, pp. 291-307. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.7
Chicago: Bański, Jerzy. "Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość". Przegląd Geograficzny 85, no. 2 (2013): 291-307. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.7
Harvard: Bański, J. 2013. "Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, pp. 291-307. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.7

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 2 (2013), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 309-314 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 2 (2013), Kronika

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 315-318 | Pełny tekst