Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4

Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część II

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, pp. 515-547 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.2

Further information

Keywords: transport drogowy, transformacja systemowa, prywatyzacja, deregulacja, przewoźnicy drogowi, geografia przedsiębiorstw, Polska, Czechy, Słowacja

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe

Maria Bednarek-Szczepańska

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, pp. 573-597 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.4

Further information

Keywords: kapitał społeczny, mierniki, zróżnicowanie przestrzenne, Polska

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00‑818 Warsaw: Poland

Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, pp. 599-627 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.5

Further information

Keywords: bibliometria, cytowania, ośrodki geograficzne, Google Scholar, Polska

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, pp. 629-654 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.6

Further information

Keywords: geopolityka, nawalizm, Alfred Mahan

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

O sporze pokoleniowym w polskiej geografii i jego uwarunkowaniach

Florian Plit

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, pp. 655-675 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.7

Further information

Keywords: geografia, konflikty pokoleniowe, scjentyzm, humanizm, Polska

Florian Plit, Université de Varsovie

Dlaczego geografia jest w "B" - kilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją jednostek naukowych

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, pp. 677-682 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.8

Further information

Keywords: geografia, kategoryzacja jednostek naukowych, ośrodki geograficzne, Polska

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Review

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 (2013), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, pp. 683-691 | Full text

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 (2013), Kronika

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, pp. 693-698 | Full text