Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2

Artykuły

Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 141-170 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: transport, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, geografia przedsiębiorstw, funkcje kontrolne, siedziby zarządów, wielkie miasta, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Struktura narodowościowa Polskiw świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku

Marek Barwiński

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 217-241 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: struktura narodowościowa Polski, spis powszechny, mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, metody badań demograficznych

Marek Barwiński, University of Łódź Faculty of Geographical Sciences Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź: Poland e-mail: marbar@geo.uni.lodz.pl

Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce

Maria Bednarek-Szczepańska, Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 243-260 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: agroturystyka, krajobrazy, turystyka, Polska, obszary wiejskie

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00‑818 Warsaw: Poland
Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 261-280 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geopolityka, Spykman, Rimland

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Recenzje

J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 281-283 | Pełny tekst

Więcej informacji

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 2 (2014), Kronika

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 285-290 | Pełny tekst