Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2

Artykuły

Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 141-170 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: transport, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, geografia przedsiębiorstw, funkcje kontrolne, siedziby zarządów, wielkie miasta, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Ciechański, A. (2014). Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie. Przegląd Geograficzny, 86(2), 141-170. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.1
MLA: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, 2014, pp. 141-170. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.1
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Ciechański, Ariel. "Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie". Przegląd Geograficzny 86, no. 2 (2014): 141-170. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.1
Harvard: Taylor, Z., & Ciechański, A. 2014. "Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, pp. 141-170. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.1

Dostępność czasowa i jej zastosowania

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 171-215 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: dostępność przestrzenna, dostępność transportowa, dostępność czasowa, metody izochronowe, izochrona idealna, model prędkości ruchu, dostępność kumulatywna, sprawność, efektywność

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2014). Dostępność czasowa i jej zastosowania. Przegląd Geograficzny, 86(2), 171-215. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.2
MLA: Śleszyński, Przemysław. "Dostępność czasowa i jej zastosowania". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, 2014, pp. 171-215. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.2
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "Dostępność czasowa i jej zastosowania". Przegląd Geograficzny 86, no. 2 (2014): 171-215. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.2
Harvard: Śleszyński, P. 2014. "Dostępność czasowa i jej zastosowania". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, pp. 171-215. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.2

Struktura narodowościowa Polskiw świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku

Marek Barwiński

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 217-241 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: struktura narodowościowa Polski, spis powszechny, mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, metody badań demograficznych

Marek Barwiński, University of Łódź Faculty of Geographical Sciences Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź: Poland e-mail: marbar@geo.uni.lodz.pl

Cytowanie

APA: Barwiński, M. (2014). Struktura narodowościowa Polskiw świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku. Przegląd Geograficzny, 86(2), 217-241. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.3
MLA: Barwiński, Marek. "Struktura narodowościowa Polskiw świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, 2014, pp. 217-241. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.3
Chicago: Barwiński, Marek. "Struktura narodowościowa Polskiw świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku". Przegląd Geograficzny 86, no. 2 (2014): 217-241. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.3
Harvard: Barwiński, M. 2014. "Struktura narodowościowa Polskiw świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, pp. 217-241. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.3

Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce

Maria Bednarek-Szczepańska, Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 243-260 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: agroturystyka, krajobrazy, turystyka, Polska, obszary wiejskie

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bednarek-Szczepańska, M., & Bański, J. (2014). Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 86(2), 243-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4
MLA: Bednarek-Szczepańska, Maria, and Bański, Jerzy. "Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, 2014, pp. 243-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4
Chicago: Bednarek-Szczepańska, Maria, and Bański, Jerzy. "Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce". Przegląd Geograficzny 86, no. 2 (2014): 243-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4
Harvard: Bednarek-Szczepańska, M., & Bański, J. 2014. "Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, pp. 243-260. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.4

Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 261-280 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geopolityka, Spykman, Rimland

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2014). Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne. Przegląd Geograficzny, 86(2), 261-280. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.5
MLA: Eberhardt, Piotr. "Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, 2014, pp. 261-280. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.5
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne". Przegląd Geograficzny 86, no. 2 (2014): 261-280. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.5
Harvard: Eberhardt, P. 2014. "Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana i jej konsekwencje geopolityczne". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, pp. 261-280. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.5

Recenzje

J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 281-283 | Pełny tekst

Więcej informacji

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2014). J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012. Przegląd Geograficzny, 86(2), 281-283. https://doi.org/
MLA: Śleszyński, Przemysław. "J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, 2014, pp. 281-283. https://doi.org/
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012". Przegląd Geograficzny 86, no. 2 (2014): 281-283. https://doi.org/
Harvard: Śleszyński, P. 2014. "J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, pp. 281-283. https://doi.org/

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 2 (2014), Kronika

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 285-290 | Pełny tekst