Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1

Artykuły

Polityka krajobrazowa Polski – u progu wdrożeń

Urszula Myga-Piątek, Jerzy Nita

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 5-25 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: polityka krajobrazowa, Europejska Konwencja Krajobrazowa, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Urszula Myga-Piątek, University of Silesia Faculty of Earth Sciences Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec: Poland
Jerzy Nita, University of Silesia Faculty of Earth Sciences Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec: Poland

Cytowanie

APA: Myga-Piątek, U., & Nita, J. (2015). Polityka krajobrazowa Polski – u progu wdrożeń. Przegląd Geograficzny, 87(1), 5-25. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.1
MLA: Myga-Piątek, Urszula, and Nita, Jerzy. "Polityka krajobrazowa Polski – u progu wdrożeń". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, 2015, pp. 5-25. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.1
Chicago: Myga-Piątek, Urszula, and Nita, Jerzy. "Polityka krajobrazowa Polski – u progu wdrożeń". Przegląd Geograficzny 87, no. 1 (2015): 5-25. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.1
Harvard: Myga-Piątek, U., & Nita, J. 2015. "Polityka krajobrazowa Polski – u progu wdrożeń". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, pp. 5-25. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.1

Analiza rzeźby stoliwa Szczelińca Wielkiego w Górach Stołowych na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR

Piotr Migoń, Marek Kasprzak

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 27-52 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: rzeźba strukturalna, ruchy masowe, numeryczne modele wysokości, Góry Stołowe

Piotr Migoń [piotr.migon@uwr.edu.pl], Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław: Poland

Cytowanie

APA: Migoń, P., & Kasprzak, M. (2015). Analiza rzeźby stoliwa Szczelińca Wielkiego w Górach Stołowych na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR. Przegląd Geograficzny, 87(1), 27-52. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.2
MLA: Migoń, Piotr, and Kasprzak, Marek. "Analiza rzeźby stoliwa Szczelińca Wielkiego w Górach Stołowych na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, 2015, pp. 27-52. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.2
Chicago: Migoń, Piotr, and Kasprzak, Marek. "Analiza rzeźby stoliwa Szczelińca Wielkiego w Górach Stołowych na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR". Przegląd Geograficzny 87, no. 1 (2015): 27-52. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.2
Harvard: Migoń, P., & Kasprzak, M. 2015. "Analiza rzeźby stoliwa Szczelińca Wielkiego w Górach Stołowych na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, pp. 27-52. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.2

Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr

Stanisław Kędzia

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 53-69 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: wieloletnia zmarzlina, przemarzanie gruntu, Tatry

Stanisław Kędzia [kedzia@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Św. Jana 22, 31-018 Kraków, Poland

Cytowanie

APA: Kędzia, S. (2015). Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr. Przegląd Geograficzny, 87(1), 53-69. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.3
MLA: Kędzia, Stanisław. "Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, 2015, pp. 53-69. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.3
Chicago: Kędzia, Stanisław. "Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr". Przegląd Geograficzny 87, no. 1 (2015): 53-69. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.3
Harvard: Kędzia, S. 2015. "Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, pp. 53-69. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.3

Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski

Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 71-93 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: sezon hydrologiczny, środkowa Polska, grupowanie hierarchiczne

Cytowanie

APA: Jokiel, P., & Tomalski, P. (2015). Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski. Przegląd Geograficzny, 87(1), 71-93. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.4
MLA: Jokiel, Paweł, and Tomalski, Przemysław. "Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, 2015, pp. 71-93. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.4
Chicago: Jokiel, Paweł, and Tomalski, Przemysław. "Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski". Przegląd Geograficzny 87, no. 1 (2015): 71-93. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.4
Harvard: Jokiel, P., & Tomalski, P. 2015. "Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, pp. 71-93. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.4

Zmiany powierzchni jezior wybranych obszarów chronionych na podstawie materiałów kartograficznych

Agnieszka E. Ławniczak, Sebastian Kutyła

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 95-107 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: powierzchnia jezior, zanikanie jezior, obszary chronione, GIS

Cytowanie

APA: Ławniczak, A., & Kutyła, S. (2015). Zmiany powierzchni jezior wybranych obszarów chronionych na podstawie materiałów kartograficznych. Przegląd Geograficzny, 87(1), 95-107. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.5
MLA: Ławniczak, Agnieszka E., and Kutyła, Sebastian. "Zmiany powierzchni jezior wybranych obszarów chronionych na podstawie materiałów kartograficznych". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, 2015, pp. 95-107. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.5
Chicago: Ławniczak, Agnieszka E., and Kutyła, Sebastian. "Zmiany powierzchni jezior wybranych obszarów chronionych na podstawie materiałów kartograficznych". Przegląd Geograficzny 87, no. 1 (2015): 95-107. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.5
Harvard: Ławniczak, A., & Kutyła, S. 2015. "Zmiany powierzchni jezior wybranych obszarów chronionych na podstawie materiałów kartograficznych". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, pp. 95-107. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.5

Dynamika piętrzenia wody w zespole zbiorników Czorsztyn–Sromowce Wyżne

Łukasz Wiejaczka

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 109-124 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: zbiornik Czorsztyn, zbiornik Sromowce Wyżne, Dunajec, stan wody

Łukasz Wiejaczka [wieja@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Św. Jana 22, 31-018 Kraków, Poland

Cytowanie

APA: Wiejaczka, . (2015). Dynamika piętrzenia wody w zespole zbiorników Czorsztyn–Sromowce Wyżne. Przegląd Geograficzny, 87(1), 109-124. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.6
MLA: Wiejaczka, Łukasz. "Dynamika piętrzenia wody w zespole zbiorników Czorsztyn–Sromowce Wyżne". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, 2015, pp. 109-124. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.6
Chicago: Wiejaczka, Łukasz. "Dynamika piętrzenia wody w zespole zbiorników Czorsztyn–Sromowce Wyżne". Przegląd Geograficzny 87, no. 1 (2015): 109-124. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.6
Harvard: Wiejaczka, . 2015. "Dynamika piętrzenia wody w zespole zbiorników Czorsztyn–Sromowce Wyżne". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, pp. 109-124. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.6

Zmienność liczby dni termoneutralnych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku

Czesław Koźmiński, Bożena Michalska

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 125-139 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: temperatura maksymalna powietrza, dni termoneutralne, zmienność, półrocze ciepłe, wybrzeże Bałtyku

Cytowanie

APA: Koźmiński, C., & Michalska, B. (2015). Zmienność liczby dni termoneutralnych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku. Przegląd Geograficzny, 87(1), 125-139. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.7
MLA: Koźmiński, Czesław, and Michalska, Bożena. "Zmienność liczby dni termoneutralnych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, 2015, pp. 125-139. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.7
Chicago: Koźmiński, Czesław, and Michalska, Bożena. "Zmienność liczby dni termoneutralnych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku". Przegląd Geograficzny 87, no. 1 (2015): 125-139. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.7
Harvard: Koźmiński, C., & Michalska, B. 2015. "Zmienność liczby dni termoneutralnych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, pp. 125-139. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.7

Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r

Marek Degórski

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 141-149 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.8

Więcej informacji

Streszczenie Celem sprawozdania jest pokazanie chronologii prac, które doprowadziły do odbycia się Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce oraz krótka charakterystyka samej konferencji. Po 80 latach międzynarodowa społeczność geografów spotkała się drugi raz w naszym kraju. Po raz pierwszy w 1934 roku w Warszawie podczas Kongresu MUG, zaś w 2014 – w Krakowie w czasie Konferencji Regionalnej. W omawianej imprezie naukowej wzięło udział około 1400 uczestników z ponad 60 państw świata.

Słowa kluczowe: Międzynarodowa Unia Geograficzna, Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej, Kraków

Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Degórski, M. (2015). Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r.. Przegląd Geograficzny, 87(1), 141-149. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.8
MLA: Degórski, Marek. "Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r.". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, 2015, pp. 141-149. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.8
Chicago: Degórski, Marek. "Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r.". Przegląd Geograficzny 87, no. 1 (2015): 141-149. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.8
Harvard: Degórski, M. 2015. "Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r.". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, pp. 141-149. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.8

„Rozwój myśli geograficznej w Polsce”. Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Antoni Jackowski, Małgorzata Taborska

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 151-161 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.9

Więcej informacji

Streszczenie Wystawa została przygotowana z okazji odbywającej się w Krakowie w dniach 18-22 sierpnia 2014 r. Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej. Była otwarta od 19 sierpnia 2014 do 22 stycznia 2015. Odwiedziło ją 10 587 osób. Wystawa jest pierwsząo takim charakterze w Polsce. Zaprezentowano najważniejsze przykłady świadczące o tradycji polskiej myśli geograficznej – od czasów średniowiecza do chwili obecnej. Eksponatami są stare książki, mapy, instrumenty i przyrządy oraz archiwalia.

Słowa kluczowe: geografia polska, historia geografii, szkoły geograficzne w Polsce, historia kartografii w Polsce, instrumenty naukowe, pomiary geodezyjne

Antoni Jackowski, Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University Gronostajowa 7, 31-007 Krakow: Poland
Małgorzata Taborska, Jagiellonian University Museum Jagiellońska 15, 31-010 Krakow: Poland

Cytowanie

APA: Jackowski, A., & Taborska, M. (2015). „Rozwój myśli geograficznej w Polsce”. Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przegląd Geograficzny, 87(1), 151-161. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.9
MLA: Jackowski, Antoni, and Taborska, Małgorzata. "„Rozwój myśli geograficznej w Polsce”. Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, 2015, pp. 151-161. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.9
Chicago: Jackowski, Antoni, and Taborska, Małgorzata. "„Rozwój myśli geograficznej w Polsce”. Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego". Przegląd Geograficzny 87, no. 1 (2015): 151-161. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.9
Harvard: Jackowski, A., & Taborska, M. 2015. "„Rozwój myśli geograficznej w Polsce”. Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, pp. 151-161. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.9

Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej

Marek Degórski

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 163-166 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.10

Więcej informacji

Streszczenie Sprawozdanie dotyczy prac polskich geografów w Komitecie Wykonawczym Międzynarodowej Unii Geograficznej od początku jej działalności, czyli od roku 1922. W dalszej części zaprezentowano obecny udział Polaków w pracach Komitetów Sterujących poszczególnych Komisji MUG.

Słowa kluczowe: Międzynarodowa Unia Geograficzna, Komitet Wykonawczy, polscy geografowie

Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Degórski, M. (2015). Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej. Przegląd Geograficzny, 87(1), 163-166. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.10
MLA: Degórski, Marek. "Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, 2015, pp. 163-166. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.10
Chicago: Degórski, Marek. "Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej". Przegląd Geograficzny 87, no. 1 (2015): 163-166. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.10
Harvard: Degórski, M. 2015. "Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, pp. 163-166. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.10

Pierwsza polska wyprawa polarna na Spitsbergen

Jan Szupryczyński

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 167-178 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.11

Więcej informacji

Streszczenie W artykule opisano pierwszą polską wyprawę polarną na Spitsbergen na tle prac naukowych innych wypraw.

Słowa kluczowe: Spitsbergen, Svalbard, polskie badania naukowe w 1934 r.

Jan Szupryczyński [jan.szupryczynski@geopan.torun.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Kopernika 19, 87-100 Toruń, Poland

Cytowanie

APA: Szupryczyński, J. (2015). Pierwsza polska wyprawa polarna na Spitsbergen. Przegląd Geograficzny, 87(1), 167-178. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.11
MLA: Szupryczyński, Jan. "Pierwsza polska wyprawa polarna na Spitsbergen". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, 2015, pp. 167-178. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.11
Chicago: Szupryczyński, Jan. "Pierwsza polska wyprawa polarna na Spitsbergen". Przegląd Geograficzny 87, no. 1 (2015): 167-178. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.11
Harvard: Szupryczyński, J. 2015. "Pierwsza polska wyprawa polarna na Spitsbergen". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 1, pp. 167-178. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.11

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 1 (2015), Kronika

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 179-193 | Pełny tekst