Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1

Artykuły

Polityka krajobrazowa Polski – u progu wdrożeń

Urszula Myga-Piątek, Jerzy Nita

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 5-25 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: polityka krajobrazowa, Europejska Konwencja Krajobrazowa, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Urszula Myga-Piątek, University of Silesia Faculty of Earth Sciences Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec: Poland
Jerzy Nita, University of Silesia Faculty of Earth Sciences Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec: Poland

Analiza rzeźby stoliwa Szczelińca Wielkiego w Górach Stołowych na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR

Piotr Migoń, Marek Kasprzak

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 27-52 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: rzeźba strukturalna, ruchy masowe, numeryczne modele wysokości, Góry Stołowe

Piotr Migoń, Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław: Poland

Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr

Stanisław Kędzia

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 53-69 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: wieloletnia zmarzlina, przemarzanie gruntu, Tatry

Stanisław Kędzia [kedzia@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland

Dynamika piętrzenia wody w zespole zbiorników Czorsztyn–Sromowce Wyżne

Łukasz Wiejaczka

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 109-124 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: zbiornik Czorsztyn, zbiornik Sromowce Wyżne, Dunajec, stan wody

Łukasz Wiejaczka [wieja@zg.pan.krakow.pl (corresponding author)], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland

Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r

Marek Degórski

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 141-149 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.8

Więcej informacji

Streszczenie: Celem sprawozdania jest pokazanie chronologii prac, które doprowadziły do odbycia się Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce oraz krótka charakterystyka samej konferencji. Po 80 latach międzynarodowa społeczność geografów spotkała się drugi raz w naszym kraju. Po raz pierwszy w 1934 roku w Warszawie podczas Kongresu MUG, zaś w 2014 – w Krakowie w czasie Konferencji Regionalnej. W omawianej imprezie naukowej wzięło udział około 1400 uczestników z ponad 60 państw świata.

Słowa kluczowe: Międzynarodowa Unia Geograficzna, Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej, Kraków

Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.p], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland

„Rozwój myśli geograficznej w Polsce”. Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Antoni Jackowski, Małgorzata Taborska

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 151-161 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.9

Więcej informacji

Streszczenie: Wystawa została przygotowana z okazji odbywającej się w Krakowie w dniach 18-22 sierpnia 2014 r. Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej. Była otwarta od 19 sierpnia 2014 do 22 stycznia 2015. Odwiedziło ją 10 587 osób. Wystawa jest pierwsząo takim charakterze w Polsce. Zaprezentowano najważniejsze przykłady świadczące o tradycji polskiej myśli geograficznej – od czasów średniowiecza do chwili obecnej. Eksponatami są stare książki, mapy, instrumenty i przyrządy oraz archiwalia.

Słowa kluczowe: geografia polska, historia geografii, szkoły geograficzne w Polsce, historia kartografii w Polsce, instrumenty naukowe, pomiary geodezyjne

Antoni Jackowski, Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University Gronostajowa 7, 31-007 Krakow: Poland
Małgorzata Taborska, Jagiellonian University Museum Jagiellońska 15, 31-010 Krakow: Poland

Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej

Marek Degórski

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 163-166 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.10

Więcej informacji

Streszczenie: Sprawozdanie dotyczy prac polskich geografów w Komitecie Wykonawczym Międzynarodowej Unii Geograficznej od początku jej działalności, czyli od roku 1922. W dalszej części zaprezentowano obecny udział Polaków w pracach Komitetów Sterujących poszczególnych Komisji MUG.

Słowa kluczowe: Międzynarodowa Unia Geograficzna, Komitet Wykonawczy, polscy geografowie

Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.p], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland

Pierwsza polska wyprawa polarna na Spitsbergen

Jan Szupryczyński

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 167-178 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.11

Więcej informacji

Streszczenie: W artykule opisano pierwszą polską wyprawę polarną na Spitsbergen na tle prac naukowych innych wypraw.

Słowa kluczowe: Spitsbergen, Svalbard, polskie badania naukowe w 1934 r.

Jan Szupryczyński [jan.szupryczynski@geopan.torun.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 87-100 Torun, Kopernika 19, Poland

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 1 (2015), Kronika

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, s. 179-193 | Pełny tekst