Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4

Artykuły

Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji

Krzysztof Gwosdz, Agnieszka Sobala-Gwosdz

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 483-507 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: miasta, konurbacje, struktura funkcjonalna miast, konurbacja katowicka, Katowice

Krzysztof Gwosdz [krzysztof.gwosdz@uj.edu.pl], Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Agnieszka Sobala-Gwosdz [asobala-gwosdz@irmir.pl], Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Cytowanie

APA: Gwosdz, K., & Sobala-Gwosdz, A. (2012). Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji. Przegląd Geograficzny, 84(4), 483-507. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.1
MLA: Gwosdz, Krzysztof, and Sobala-Gwosdz, Agnieszka. "Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, 2012, pp. 483-507. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.1
Chicago: Gwosdz, Krzysztof, and Sobala-Gwosdz, Agnieszka. "Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji". Przegląd Geograficzny 84, no. 4 (2012): 483-507. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.1
Harvard: Gwosdz, K., & Sobala-Gwosdz, A. 2012. "Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, pp. 483-507. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.1

Miasto w sieci - obecność i powiązania Wrocławia i innych dużych miast w cyberprzestrzeni

Krzysztof Janc

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 509-528 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: miasta, powiązania, cyberprzestrzeń, Wrocław

Krzysztof Janc [krzysztof.janc@uwr.edu.pl], Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław: Poland

Cytowanie

APA: Janc, K. (2012). Miasto w sieci - obecność i powiązania Wrocławia i innych dużych miast w cyberprzestrzeni. Przegląd Geograficzny, 84(4), 509-528. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.2
MLA: Janc, Krzysztof. "Miasto w sieci - obecność i powiązania Wrocławia i innych dużych miast w cyberprzestrzeni". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, 2012, pp. 509-528. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.2
Chicago: Janc, Krzysztof. "Miasto w sieci - obecność i powiązania Wrocławia i innych dużych miast w cyberprzestrzeni". Przegląd Geograficzny 84, no. 4 (2012): 509-528. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.2
Harvard: Janc, K. 2012. "Miasto w sieci - obecność i powiązania Wrocławia i innych dużych miast w cyberprzestrzeni". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, pp. 509-528. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.2

Geograficzne badania niepełnosprawności ze szcze¬gólnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II

Zbigniew Taylor, Iwona Józefowicz

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 529-558 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, ruchliwość codzienna ludności, dostępność przestrzenna, miasta, Bydgoszcz

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z., & Józefowicz, I. (2012). Geograficzne badania niepełnosprawności ze szcze¬gólnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II. Przegląd Geograficzny, 84(4), 529-558. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.3
MLA: Taylor, Zbigniew, and Józefowicz, Iwona. "Geograficzne badania niepełnosprawności ze szcze¬gólnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, 2012, pp. 529-558. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.3
Chicago: Taylor, Zbigniew, and Józefowicz, Iwona. "Geograficzne badania niepełnosprawności ze szcze¬gólnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II". Przegląd Geograficzny 84, no. 4 (2012): 529-558. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.3
Harvard: Taylor, Z., & Józefowicz, I. 2012. "Geograficzne badania niepełnosprawności ze szcze¬gólnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, pp. 529-558. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.3

Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 559-576 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: gminy, klasyfikacja gmin, funkcje gmin, województwo mazowieckie

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2012). Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego. Przegląd Geograficzny, 84(4), 559-576. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.4
MLA: Śleszyński, Przemysław. "Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, 2012, pp. 559-576. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.4
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego". Przegląd Geograficzny 84, no. 4 (2012): 559-576. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.4
Harvard: Śleszyński, P. 2012. "Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, pp. 559-576. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.4

Struktura terytorialna Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w latach 1999-2010

Sławomir Mielnik

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 577-596 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia religii, wyznania, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, prawosławie, Polska

Cytowanie

APA: Mielnik, S. (2012). Struktura terytorialna Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w latach 1999-2010. Przegląd Geograficzny, 84(4), 577-596. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.5
MLA: Mielnik, Sławomir. "Struktura terytorialna Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w latach 1999-2010". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, 2012, pp. 577-596. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.5
Chicago: Mielnik, Sławomir. "Struktura terytorialna Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w latach 1999-2010". Przegląd Geograficzny 84, no. 4 (2012): 577-596. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.5
Harvard: Mielnik, S. 2012. "Struktura terytorialna Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w latach 1999-2010". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, pp. 577-596. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.5

Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 597-616 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geopolityka, Rosja, Mikołaj Danilewski

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2012). Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego. Przegląd Geograficzny, 84(4), 597-616. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.6
MLA: Eberhardt, Piotr. "Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, 2012, pp. 597-616. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.6
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego". Przegląd Geograficzny 84, no. 4 (2012): 597-616. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.6
Harvard: Eberhardt, P. 2012. "Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, pp. 597-616. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.6

Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej

Jerzy Bański, Mariola Ferenc

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 617-638 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia społeczno-ekonomiczna, czasopisma geograficzne, Journal Citiation Report

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Mariola Ferenc [mferenc@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Bański, J., & Ferenc, M. (2012). Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 84(4), 617-638. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.7
MLA: Bański, Jerzy, and Ferenc, Mariola. "Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, 2012, pp. 617-638. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.7
Chicago: Bański, Jerzy, and Ferenc, Mariola. "Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej". Przegląd Geograficzny 84, no. 4 (2012): 617-638. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.7
Harvard: Bański, J., & Ferenc, M. 2012. "Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, pp. 617-638. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.7

Kształtowanie nowego oblicza postsocjalistycznych miast Europy Środkowo-Wschodniej

Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Wątorska-Dec

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 639-647 | Pełny tekst

Więcej informacji

Słowa kluczowe: miasta postkomunistyczne, osiedla mieszkaniowe, warunki życia ludności, Europa Środkowo-Wschodnia

Grzegorz Węcławowicz [g.wecla@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Magdalena Wątorska-Dec [decmagda@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Węcławowicz, G., & Wątorska-Dec, M. (2012). Kształtowanie nowego oblicza postsocjalistycznych miast Europy Środkowo-Wschodniej. Przegląd Geograficzny, 84(4), 639-647. https://doi.org/
MLA: Węcławowicz, Grzegorz, and Wątorska-Dec, Magdalena. "Kształtowanie nowego oblicza postsocjalistycznych miast Europy Środkowo-Wschodniej". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, 2012, pp. 639-647. https://doi.org/
Chicago: Węcławowicz, Grzegorz, and Wątorska-Dec, Magdalena. "Kształtowanie nowego oblicza postsocjalistycznych miast Europy Środkowo-Wschodniej". Przegląd Geograficzny 84, no. 4 (2012): 639-647. https://doi.org/
Harvard: Węcławowicz, G., & Wątorska-Dec, M. 2012. "Kształtowanie nowego oblicza postsocjalistycznych miast Europy Środkowo-Wschodniej". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, pp. 639-647. https://doi.org/

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 4 (2012), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 649-660 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 4 (2012), Kronika

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 661-663 | Pełny tekst