Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4

Miasto w sieci - obecność i powiązania Wrocławia i innych dużych miast w cyberprzestrzeni

Krzysztof Janc

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 509-528 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: miasta, powiązania, cyberprzestrzeń, Wrocław

Krzysztof Janc [krzysztof.janc@uwr.edu.pl], Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław: Poland

Geograficzne badania niepełnosprawności ze szcze¬gólnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II

Zbigniew Taylor, Iwona Józefowicz

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 529-558 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, ruchliwość codzienna ludności, dostępność przestrzenna, miasta, Bydgoszcz

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 559-576 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: gminy, klasyfikacja gmin, funkcje gmin, województwo mazowieckie

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 597-616 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geopolityka, Rosja, Mikołaj Danilewski

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej

Jerzy Bański, Mariola Ferenc

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 617-638 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia społeczno-ekonomiczna, czasopisma geograficzne, Journal Citiation Report

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Mariola Ferenc [mferenc@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Kształtowanie nowego oblicza postsocjalistycznych miast Europy Środkowo-Wschodniej

Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Wątorska-Dec

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 639-647 | Pełny tekst

Więcej informacji

Słowa kluczowe: miasta postkomunistyczne, osiedla mieszkaniowe, warunki życia ludności, Europa Środkowo-Wschodnia

Grzegorz Węcławowicz [g.wecla@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Magdalena Wątorska-Dec [decmagda@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 4 (2012), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 649-660 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 4 (2012), Kronika

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 661-663 | Pełny tekst